DEH

DEH

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τις Δημοπρασίες ΝΟΜΕ

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η τελική μορφή του Κώδικα που ενέκρινε η ΡΑΕ για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.

Μία σημαντική αλλαγή σε σχέση με το αρχικό κείμενο που είχε τεθεί προς δημόσια διαβούλευση είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τη συμμετοχή των βιομηχανικών
καταναλωτών, καθώς καταργήθηκε η ποσόστωση 60/40 για τα βιομηχανικά φορτία.

Στην αρχική μορφή του Κώδικα αναφερόταν ότι επιλέξιμοι προμηθευτές είναι όσοι διαθέτουν χαρτοφυλάκιο πελατών με 60% παροχές με ετήσια κατανάλωση ως 13 GWh και 40% πάνω από αυτό το όριο.

Τώρα, πλέον, απλώς υποχρεώνονται να εκπροσωπούν παροχές απ' όλο το φάσμα πελατών χωρίς συγκεκριμένη ποσόστωση.

Επίσης. στον Κώδικα δεν υπάρχει αναφορά σχετικά με την καθιέρωση «πλαφόν» στις εξαγωγές.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΛΑΓΗΕ είχε προτείνει να μπει όριο 20% στις ποσότητες που μπορεί να εξάγει κάποιος προμηθευτής από την ηλεκτρική ενέργειας που θα αγοράζει στις δημοπρασίες, ενώ ορισμένοι «παίκτες» της αγοράς ζητούσαν αυτό το όριο να μειωθεί ακόμα χαμηλότερα. 

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το μητρώο επιλέξιμων προμηθευτών/εμπόρων, αναφέρονται τα εξής:   

Στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων εγγράφονται ως Αγοραστές: 

«(α) οι Προμηθευτές, κάτοχοι Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ») σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής και «Εναλλακτικοί Προμηθευτές») υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου (σ.σ. άρθρο 3) και 

(β) οι Έμποροι, κάτοχοι Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ») σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΣΗΕ (εφεξής οι «Έμποροι»). 

Δεν δύνανται να συμμετέχουν στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων ως Αγοραστές Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 136 του N. 4389/2016: 

A) η ΔEH Α.Ε., με την ιδιότητά της ως Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ, 

B) οι Βιομηχανικοί Καταναλωτές, οι οποίοι είναι κάτοχοι αδειών προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, με την επι- φύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, 

Γ) oι Επιλέγοντες Πελάτες, οι οποίοι επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ προς ιδία αποκλειστική χρήση (εφεξής Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες). 

4) Με ελεγκτικό μηχανισμό που εξειδικεύεται στο άρθρο 7 του παρόντος Κώδικα καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων.»

Τι ισχύει για τις βιομηχανίες

Στο άρθρο 7 με τίτλο «Ελεγκτικοί Μηχανισμοί Συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας», αναφέρονται τα εξής:

«1) Στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα ο Λειτουργός της Αγοράς και η ΡΑΕ παρακολουθούν σε μηνιαία βάση τη διείσδυση και το μερίδιο των Προμηθευτών στη λιανική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Οι Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και του ΔΑΑ παρέχουν στο Λειτουργό της Αγοράς σε μηνιαία βάση τα εξής στοιχεία αναφορικά με τις καταναλώσεις των Πελατών που εκπροσωπούνται από Προμηθευτές: 

Α) Τον συνολικό αριθμό των Παροχών που αντιστοι- χούν σε κάθε Προμηθευτή για κάθε Κατηγορία Παροχών του Πίνακα 1, όπως αυτός προκύπτει από τον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. 

Β) Τη Μέση Ωριαία Κατανάλωση Ενέργειας, σε μηνιαία βάση, ανά κατηγορία Παροχών του Πίνακα 1 ανά Προμηθευτή. 

Γ) Τη Συνολική Μηνιαία Κατανάλωση Ενέργειας ανά κατηγορία Παροχών του Πίνακα 1 ανά Προμηθευτή. 
Κατηγορίες Παροχών 
- Κατηγορία Α Χαμηλή Τάση/Οικιακές Καταναλώσεις 
-Κατηγορία Β Χαμηλή Τάση/Εμπορικές - Βιομηχανικές Καταναλώσεις ≤ 25 kVA 
-Κατηγορία Γ Χαμηλή Τάση/Εμπορικές - Βιομηχανικές Καταναλώσεις ≥ 25 kVA 
-Κατηγορία Δ Μέση Τάση/Εμπορικές - Βιομηχανικές Καταναλώσεις, Ετήσια Κατανάλωση ≤ 13GWh
-Κατηγορία Ε Μέση Τάση/Εμπορικές - Βιομηχανικές Καταναλώσεις, Ετήσια Κατανάλωση > 13GWh
-Κατηγορία ΣΤ’ Υψηλή Τάση 

2) Για κάθε Βιομηχανικό Καταναλωτή, ο οποίος είναι κάτοχος άδειας προμήθειας και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών ΗΕΠ και διατηρεί ή αναπτύσσει διακριτή δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ο Λειτουργός της Αγοράς εφαρμόζει ελεγκτικό μηχανισμό για την εγγραφή και συμμετοχή του στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων ως εξής: 

Α) Κατά την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων ο Λειτουργός της Αγοράς ελέγχει, επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 2, εάν εκπροσωπεί Παροχές από όλες τις Κατηγορίες Πελατών Α έως και Δ του Πίνακα 1. 

Β) Κάθε μήνα από τον μήνα εγγραφής Επιλέξιμου Προμηθευτή στο Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων ο Λειτουργός της Αγοράς ελέγχει εάν πλη ρείται η προϋπόθεση της παραγράφου Α. 

Γ) Σε περίπτωση μη ικανοποίησης της ως άνω αναφερόμενης συνθήκης ελέγχου για δύο (2) διαδοχικούς μήνες ο Λειτουργός της Αγοράς διαγράφει τον Επιλέξιμο Προμηθευτή από το Μητρώο Επιλέξιμων Προμηθευτών και Εμπόρων. 

3) Ο Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί με τη Μηνιαία Έκθεση Διείσδυσης και Μεριδίων Χονδρικής και Λιανικής Αγοράς τα αποτελέσματα εφαρμογής του ανωτέρω ελεγκτικού μηχανισμού στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ εποπτεύει την εφαρμογή του ανωτέρω ελεγκτικού μηχανισμού, ιδίως σε σχέση με τη συμμετοχή των Βιομηχανικών Καταναλωτών, με στόχο την ισορροπημένη διάχυση του οφέλους σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.»
energia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: