Τα έργα αυτά η ηγετική ομάδα του ΣΕΒ τα παρουσίασε στις