DEH

DEH

Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Εκνευρισμός των Θεσμών για την αναβολή της δημοπρασίας ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ

Αν και εγκρίθηκε τελικά η νέα τιμή εκκίνησης στα 32,05 ευρώ ανά MWh, ο χρόνος που απομένει για τις επιμέρους διαδικασίες (έκδοση ΦΕΚ, έγκριση των όρων της δημοπρασίας από τη ΡΑΕ, λήψη από τους συμμετέχοντες εγγυητικών επιστολών με τη νέα τιμή) είναι περιορισμένος Αναβάλλεται τελικά για την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 η δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ που ήταν αρχικώς προγραμματισμένη για τις 12 Ιουλίου, γεγονός που σύμφωνα με πληροφορίες έχει προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά των Θεσμών. Όπως πρώτο έγραψε το World Energy News την Παρασκευή 30 Ιουνίου, οι διαφωνίες που εκδηλώθηκαν σε σχέση με την τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών οδήγησαν τελικά στην χρήση από τον Λειτουργό της Αγοράς της δυνατότητας που παρέχει ο νόμος για αναβολή μέχρι 5 εργασίμες ημέρες. Στην ανακοίνωση που ανήρττησε στην ιστοσελίδα του για την αναβολή της δημοπρασίας αναφέρει τα εξής: "Αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας "2017Α03" ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ενημερώνει τους Συμμετέχοντες ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138, παρ.1, περ.γ του Ν. 4389/2016 «..με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς καθορίζεται το πρόγραμμα διεξαγωγής των Δημοπρασιών πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας με φυσική παράδοση.». Με την απόφαση ΡΑΕ 619/2016 καθορίστηκε το Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών για το έτος 2017 σύμφωνα με το οποίο ως ημερομηνία διεξαγωγής της τρίτης κατά σειρά δημοπρασίας ορίστηκε η 12η Ιουλίου 2017. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 139, παρ. 1 του Ν. 4389/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν δυνάμει του άρθρου 101, παρ.5 του Ν. 4472/2017, «..η μεθοδολογία προσδιορισμού κατώτατης τιμής προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας και η κατώτατη τιμή αποφασίζεται μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργούν Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας βασισμένη σε πρόταση της ΡΑΕ και αναθεωρείται κατά το μήνα Ιούνιο έκαστου έτους…». Βάσει των διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 1 του ΚΣΔΠΠΗΕ, στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Προθεσμιακού Προϊόντος περιλαμβάνεται η Προκαθορισμένη Κατώτατη Τιμή η οποία ορίζεται κατά τα ως άνω. Μέχρι σήμερα, και για λόγους που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του Λειτουργού της Αγοράς, δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη ΚΥΑ για τον καθορισμό της Κατώτατης Τιμής. Η Κατώτατη Τιμή αποτελεί προαπαιτούμενο Τεχνικό Χαρακτηριστικό των δημοπρατούμενων Προθεσμιακών Προϊόντων και η έλλειψη αναθεώρησης αυτής αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας που συνηγορεί στην αναβολή της προγραμματισμένης για την 12η Ιουλίου δημοπρασίας. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 11,παρ. 4 του ΚΣΔΠΠΗΕ, «..ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να αναβάλει τεκμηριωμένα κατόπιν σχετικής ενημέρωσης προς τη ΡΑΕ και αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας, την εκτέλεση προγραμματισμένης δημοπρασίας για άλλη ημέρα και ώρα, εφόσον οι ημέρες της αναβολής δεν υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό, όπως αυτός προσδιορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα απόφαση ΡΑΕ..». Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ΡΑΕ 619/2016, με την οποία ο μέγιστος αριθμός ημερών της αναβολής στην περίπτωση αυτή καθορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, καθώς και τα ανωτέρω, ο Λειτουργός της Αγοράς αναβάλει για λόγους ανωτέρας βίας τη διεξαγωγή της δημοπρασίας «2017Α03» για την Τετάρτη 19/07/2017". Νωρίτερα το worldenergynews κατέγραφε: Ανοιχτό φαίνεται ότι παραμένει το ενδεχόμενο αναβολής της δημοπρασίας ηλεκτρικής ενέργειας τύπου ΝΟΜΕ που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 12 Ιουλίου, καθώς είναι αμφίβολο εάν θα προλάβει να εκδοθεί με σημερινή ημερομηνία (3/7) στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ενέργειας με την οποία προσδιορίζεται η νέα τιμή εκκίνησης. Έως αργά το βράδυ της Παρασκευής βρίσκονταν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις για την έγκριση της πρότασης της ΡΑΕ για τιμή εκκίνησης στα 32,05 ευρώ ανά MWh, δηλαδή 5,32 ευρώ ανά MWh χαμηλότερα από την προηγούμενη δημοπρασία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τιμή εγκρίθηκε τελικώς παρά τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν σε σχέση με το μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών μονάδων που έλαβε υπόψιν της η ΡΑΕ για να καταλήξει στην τιμή των 32,05 ευρώ ανά MWh. Η άποψη που εκφράστηκε ότι το μεταβλητό κόστος της ΔΕΗ έχει αυξηθεί καθώς έχει μειωθεί η λιγνιτική παραγωγή, δεν έγινε αποδεκτή. Και αυτό διότι επικεντρώθηκε στο τέλος που καταβάλει η ΔΕΗ στις περιοχές που παράγουν λιγνίτη. Όμως το τέλος αυτό έχει που οριστεί σε 50/00, αφορά το συνολικό ετήσιο τζίρο της επιχείρησης και όχι μόνο τη λιγνιτική παραγωγή της. Αγώνας δρόμου για να πραγματοποιηθεί η δημοπρασία Παρόλα αυτά το ζήτημα της διεξαγωγής της δημοπρασίας όπως έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιουλίου παραμένει ανοικτό, καθώς ο χρόνος που απομένει είναι πολύ περιορισμένος για να εκδοθεί το ΦΕΚ, να εγκριθούν οι όροι της δημοπρασίας από τη ΡΑΕ και οι συμμετέχοντες να λάβουν τις απαραίτητες εγγυητικές επιστολές από τις τράπεζες σύμφωνα με τη νέα τιμή. Όλα δείχνουν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ένας αγώνας δρόμου από όλες τις πλευρές προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες και να αποφευχθεί παρέμβαση από την πλευρά των Βρυξελλών οι οποίες ως γνωστόν παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή όλα τα τεκταινόμενα γύρω από την ελληνική αγορά ενέργειας και βεβαίως και τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ που θεωρούνται μείζονος σημασίας εργαλείο για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: