DEH

DEH

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Από τη Γενική Εταιρεία Εργοληψιών στη ΔΕΗ και τις ιδιωτικές εταιρίες

Το 1889 φτάνει για πρώτη φορά το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα. Η Γενική Εταιρεία Εργοληψιών κατασκευάζει στην Αθήνα -και συγκεκριμένα στην οδό Αριστείδου- την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το πρώτο κτίριο που φωτίζεται είναι τα ανάκτορα και πολύ σύντομα ο ηλεκτροφωτισμός επεκτείνεται στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.
Τον ίδιο χρόνο, η τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη θα δει κι αυτή το ηλεκτρικό φως, καθώς βελγική εταιρία αναλαμβάνει από τις τουρκικές Αρχές το φωτισμό και την τροχιοδρόμηση της πόλης με την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά, όμως αυτό που παραμένει ίδιο και αναλλοίωτο στο χρόνο είναι η ανάγκη του ανθρώπου να παράγει κάθε μορφής ενέργεια.
Η ΔΕΗ μπαίνει στο προσκήνιο τον Αύγουστο του 1950, με τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας να συγκεντρώνονται σε ένα δημόσιο φορέα. Η ΔΕΗ αμέσως στρέφεται προς την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, ενώ ξεκινά και η ενοποίηση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα. Τα πλούσια λιγνιτικά κοιτάσματα του ελληνικού υπεδάφους, που είχαν νωρίτερα εντοπισθεί, άρχισαν να εξορύσσονται και να χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη στις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που δημιουργούσε η ΔΕΗ. Παράλληλα, η Επιχείρηση ξεκίνησε την αξιοποίηση της δύναμης των υδάτων με την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στα μεγάλα ποτάμια της χώρας.
Το 2009 η ΔΕΗ παρείχε το 85,6% του συνόλου της ζήτησης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 77,3% το 2010. Σχεδόν το μισό (48%) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ παράγεται με τη χρήση λιγνίτη, με μικρή πτώση από το 51,6% το 2009.
Το 12% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και ένα άλλο 20% από το φυσικό αέριο. Μεταξύ του 2009 και του 2010 η παραγωγή ενέργειας από ανεξάρτητες εταιρίες αυξήθηκε κατά 56%, από τις 2.709 κιλοβατώρες το 2009 σε 4.232 κιλοβατώρες το 2010.
Το 2008 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αντιπροσώπευαν το 8% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της χώρας, με μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 7,2% που υπολογίστηκε το 2006, κάτω του μέσου όρου του 10% στην Ε.Ε.. Το 10% των ΑΠΕ της χώρας προέρχεται από την ηλιακή ενέργεια, ενώ η περισσότερη προέρχεται από τη βιομάζα και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα επιδιώκει να παράγει το 18% της ενέργειάς της από ΑΠΕ έως το 2020. Το 2013, σύμφωνα με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα (ΑΔΜΗΕ), πάνω από 20% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έχει παραχθεί από ΑΠΕ και υδροηλεκτρικά συστήματα ισχύος.

Μοιράστηκε η «πίτα» της ηλεκτρικής ενέργειας

Εκτός από τη ΔΕΗ, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται και ιδιωτικές εταιρίες που προμηθεύουν με ρεύμα οικίες και επιχειρήσεις. Οι εναλλακτικοί πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας (στην επόμενη σελίδα γίνεται εκτενές ρεπορτάζ για τα προγράμματα που παρέχουν στους καταναλωτές) αυξάνουν αργά αλλά σταθερά τα μερίδιά τους στη λιανική αγορά.
Πιο συγκεκριμένα, στο 85,5% διαμορφώθηκε το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική του ρεύματος, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για τον Ιούνιο, διατηρώντας ουσιαστικά το ποσοστό της σε σχέση με το 85,53% του Μαΐου.
Η στασιμότητα αυτή επήλθε μετά από τέσσερις μήνες κατά τους οποίους καταγράφηκε μηνιαία μετακίνηση όγκου της τάξης του 1% από τη ΔΕΗ προς τους εναλλακτικούς προμηθευτές.
Η εξέλιξη αυτή καθιστά ακόμα πιο αβέβαιη την επίτευξη των στόχων στους οποίους έχει δεσμευθεί η χώρα (75,24% στο τέλος του 2017).
Τα ποσοστά του Ιουνίου, σύμφωνα με το ΛΑΓΗΕ
Το μερίδιο της ΔΕΗ, σύμφωνα με το δελτίο του ΛΑΓΗΕ, αναλύεται ως εξής: 14,45% στην υψηλή τάση, 16,79% στη μέση τάση και 54,29% στη χαμηλή τάση.
Τα μερίδια των υπόλοιπων προμηθευτών έχουν διαμορφωθεί ως εξής:
Η PROTERGIA καταγράφεται στο 3,50% (2,21% στη ΜΤ, 1,29% στη ΧΤ) έναντι 3,53%.
Η ΗΡΩΝ αυξήθηκε σε 3,49% (2,42% στη ΜΤ, 1,07% στη ΧΤ) έναντι 3,43%.
Η ELPEDISON καταγράφεται στο 3,38% (0,18% στην ΥΤ, 1,83% στη ΜΤ και 1,36% στη ΧΤ) έναντι 3,43% τον περασμένο μήνα.
Η Watt + Volt έφτασε το 1,14% (0,22% στη ΜΤ, 0,92% στη ΧΤ) έναντι 1,03%.
Η NRG TRADING καταγράφεται στο 0,95% (0,66% στη ΜΤ, 0,29% στη ΧΤ) έναντι 1%.
Η VOLTERRA παρέμεινε σταθερή στο 0,8% (όλο στη ΜΤ).
Η GREEN καταγράφεται στο 0,51% (0,16% στη ΜΤ, 0,35% στη ΧΤ) έναντι 0,53%.
Ο ΟΤΕ έφτασε στο 0,24% (όλο στη ΧΤ) έναντι 0,22%.
Τα ΕΛΤΑ διατηρήθηκαν στο 0,08% (0,04% στη ΜΤ, 0,04% στη ΧΤ).
Η KEN ανήλθε στο 0,07% (0,05% στη ΜΤ, 0,02% στη ΧΤ), έναντι 0,04%
Η GROWTH έφτασε στο 0,06% (0,05% στη ΜΤ, 0,01% στη ΧΤ) έναντι 0,03%.
Η VIENER παρέμεινε σταθερή στο 0,06% (όλο στη ΜΤ).
Η INTERBETON καταγράφεται στο 0,05% (όλο στη ΜΤ), έναντι 0,06%.
Η NOVAERA παρέμεινε σταθερή στο 0,03% (όλο στη ΜΤ).
Η VOLTON ανήλθε στο 0,02% (0,01% στη ΜΤ, 0,01% στη ΧΤ) έναντι 0,01%.

Τι πακέτα προσφέρει σήμερα η ΔΕΗ

Η ΔΕΗ προσφέρει δύο πακέτα προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος:
Οικιακό Τιμολόγιο Γ1, χωρίς νυκτερινό τιμολόγιο.
Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο Γ1Ν, με νυκτερινό τιμολόγιο.
Το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο Γ1Ν (με χρονοχρέωση) είναι τιμολόγιο, όπου οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου χρεώνονται με διαφορετικές τιμές στις ώρες χρέωσης «Ημέρας» και με μειωμένη τιμή στις ώρες «Νύχτας».
Θερινή περίοδος: 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου: 23.00-07.00
Χειμερινή περίοδος: 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου:
• 02.00-08.00 και 15.00-17.00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.
• 02.00-08.00 και 15.30-17.30 για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο.
Επιπλέον, η ΔΕΗ σάς επιβραβεύει με 15% έκπτωση σε περίπτωση συνέπειας πληρωμών, εάν δεν υπάγεστε σε άλλο ειδικό τιμολόγιο.
ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ
mxipnitou@ee-typos.com
Από το ένθετο Ενέργεια της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

Δεν υπάρχουν σχόλια: