DEH

DEH

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΡΑΕ: Δεν υπάρχει ανάγκη αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ


 
Σταθερό θα παραμείνει το ΕΤΜΕΑΡ, καθώς η ΡΑΕ έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για την αναπροσαρμογή του αφού ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ συνεχίζει να είναι πλεονασματικός.
Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατά τη συνεδρίαση της
Ολομέλειάς της την 29η Ιουνίου 2017, εξέτασε την αναγκαιότητα άσκησης της αρμοδιότητάς της για αναπροσαρμογή των χρεώσεων του Ειδικού Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ).
Εν προκειμένω, η Αρχή εξέτασε­ την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του «Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α» (ΕΛΑΠΕ), όπως αυτή αποτυπώνεται στο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου – Μάϊος 2017_εκκαθάριση Απρίλιος 2017» του Λειτουργού της Αγοράς, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του στις 14.6.2017.
Ειδικότερα, συνέκρινε την εκτίμηση για τη διαμόρφωση του σωρευτικού λογιστικού χρέους στο τέλος του έτους 2017, στην οποία είχε προβεί τον Δεκέμβριο 2016 βάσει του «Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Νοέμβριος 2016)» του Λειτουργού της Αγοράς, με τα αντίστοιχα τελευταία διαθέσιμα απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πλέον πρόσφατο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Μάϊος 2017)». Από την εν λόγω σύγκριση προέκυψε ότι ο ΕΛΑΠΕ εξακολουθεί να παρουσιάζεται πλεονασματικός και το σωρευτικό λογιστικό χρέος του να εξαλείφεται στο τέλος του έτους 2017.
Περαιτέρω, η Αρχή συνέκρινε την εκτίμηση του τρέχοντος λογιστικού χρέους κατά το μήνα Μάρτιο (μήνας αναπροσαρμογής) βάσει του «Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Φεβρουάριος 2017_εκκαθάριση Ιανουάριος 2017)» του Λειτουργού της Αγοράς – βλέπε και από 04.04.2017 σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ –  με τα αντίστοιχα τελευταία διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πλέον πρόσφατο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Μάιος 2017_εκκαθάριση Απρίλιος 2017)». Από την εν λόγω σύγκριση προέκυψε ότι υφίσταται απόκλιση μεταξύ εκτιμήσεων και απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με το τρέχον λογιστικό χρέος του μηνός Απριλίου. Η εν λόγω απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων εκ της οριστικής κατά του ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ εκκαθάρισης ΕΤΜΕΑΡ του έτους 2015, από την οποία προέκυψε πιστωτικό υπόλοιπο υπέρ ΔΕΗ μέσω ΑΔΜΗΕ ποσού 42,168 εκ. €. (σελ. 9, Β.3/Σημείωση_2 Δελτίο Μαΐου 2017, καθώς και σελ. 18 Δελτίου Απριλίου 2017, ενότητα Δ.5).
Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
  • - η οριστική εκκαθάριση χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών (2012-2016), βάσει της υπ’ αριθμ. 134/2016 απόφασης της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2762/02.09.2016), δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί,
  •  - το σωρευτικό λογιστικό χρέος του ΕΛΑΠΕ βαίνει μειούμενο και εξαλείφεται τον Δεκέμβριο του 2017, βάσει των πλέον πρόσφατων στοιχείων που περιέχονται στο Μηνιαίο Δελτίο ΕΛΑΠΕ του Μαΐου 2017,
  •  - καθόλη τη διάρκεια του έτους 2018 ο ΕΛΑΠΕ εμφανίζεται πλεονασματικός,
  •  - οι έντονες και αιφνιδιαστικές διακυμάνσεις των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ επιφέρουν σημαντική και πολυδιάστατη οικονομική επιβάρυνση σε όλους τους τελικούς καταναλωτές και κατ’ επέκταση και στη ρευστότητα της αγοράς,
έκρινε ότι δεν παρίσταται υπό τις παρούσες συνθήκες ανάγκη αναπροσαρμογής του ΕΤΜΕΑΡ.
Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή τονίζει ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εισροών-εκροών του ΕΛΑΠΕ, εξετάζοντας ιδίως τη διαμόρφωση του ύψους των κρίσιμων παραμέτρων στη βάση απολογιστικών και αξιόπιστων προϋπολογιστικών στοιχείων, καθώς και τα αποτελέσματα από την εν εξελίξει διαβούλευση μεταξύ των ελληνικών αρχών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της υποβολής «Σχεδίου Προσαρμογής» σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020», προκειμένου για την άσκηση της αρμοδιότητάς της κατά τις διατάξεις του ως άνω νομικού πλαισίου περί προσδιορισμού των μοναδιαίων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: