DEH

DEH

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύτηκε για ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, χωρίς να επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Αποτέλεσμα εικόνας για ευρωπαικη ενωση 
Στην αποκάλυψη ότι η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε με το Μνημόνιο να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, χωρίς να υπάρχει καμία υποχρέωση από την κοινοτική νομοθεσία προέβη ο Επίτροπος Ενέργειας Αριάς Κανιέτε, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΛΑΕ Νίκου Χουντή.
Ειδικότερα, ο κ. Χουντής με την ερώτησή του ζητούσε να μάθει αν τελικά «υπάρχει υποχρέωση από την οδηγία
72/2009, ιδιωτικοποίησης ή εκχώρησης του management του ΑΔΜΗΕ σε τρίτο πρόσωπο, που δε θα συνδέεται με το ελληνικό Δημόσιο και αν όχι, γιατί επιμένει η Κομισιόν σε αυτή την κατεύθυνση».
Ωστόσο, όπως αναφέρει στην απάντησή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος, «Η οδηγία 72/2009/ΕΚ δεν περιέχει διατάξεις με σκοπό την ιδιωτικοποίηση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει άλλες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από το ελληνικό κράτος με επιδίωξη την αναδιοργάνωση της ιδιοκτησιακής διάρθρωσης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ)…».
Ο Κανιέτε ξεκαθαρίζει ότι «δε συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία και με την ανάγκη επίτευξης καλύτερης τιμής, ο αποκλεισμός μη ευρωπαϊκών εταιριών από το διαγωνισμό για το 20% του στρατηγικού επενδυτή».
Τέλος, ο κ. Επίτροπος απαντώντας στο τελευταίο ερώτημα του κ. Χουντή για το «πώς θα εξασφαλισθεί η άμεση και πλήρης αποζημίωση της ΔΕΗ, ώστε και αυτή και ο ΑΔΜΗΕ να είναι βιώσιμοι, ιδιαίτερα όταν πάνω από 400 εκατομμύρια EUR είναι οι οφειλές του Δημοσίου και κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», δηλώνει ότι, «Η μεταβίβαση μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας για τέτοιου είδους συναλλαγές. Τίποτα δεν εμποδίζει την αποζημίωση της ΔΕΗ σε εύλογη αγοραία τιμή».
Το πλήρες περιεχόμενο της ερώτησης Χουντή και της απάντησης Κανιέτε έχουν ως εξής:
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-015759/2015 προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
Θέμα: Ανεξαρτητοποίηση του ΑΔΜΗΕ
Με τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε έναντι των θεσμών «να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), εκτός αν μπορούν να βρεθούν μέτρα αντικατάστασης με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον ανταγωνισμό, βάσει συμφωνίας με τους θεσμούς».
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρονται σε συμφωνία κυβέρνησης - θεσμών στα εξής σημεία:
Ο ΑΔΜΗΕ θα περάσει αρχικά 100% στο Δημόσιο. Ανεξάρτητος εκτιμητής θα υπολογίσει το κόστος μεταβίβασης. Το Δημόσιο θα κρατήσει το 51%, το 20% θα δοθεί σε στρατηγικό επενδυτή (πιστοποιημένη ευρωπαϊκή εταιρία διαχείρισης), ενώ το 29% θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.
Ο διευθύνων σύμβουλος και το business plan θα προκύψουν από συμφωνία του ελληνικού Δημοσίου και του στρατηγικού επενδυτή, κατόπιν έγκρισης και από τους θεσμούς.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.    Υπάρχει υποχρέωση από την οδηγία 72/2009, ιδιωτικοποίησης ή εκχώρησης του management του ΑΔΜΗΕ σε τρίτο πρόσωπο, που δε θα συνδέεται με το ελληνικό Δημόσιο; Αν όχι, γιατί επιμένει σε αυτή την κατεύθυνση;
2.    Πώς συνάδει με την κοινοτική νομοθεσία και με την ανάγκη επίτευξης καλύτερης τιμής, ο αποκλεισμός μη ευρωπαϊκών εταιριών από το διαγωνισμό για το 20% του στρατηγικού επενδυτή;
3.    Πώς θα εξασφαλισθεί η άμεση και πλήρης αποζημίωση της ΔΕΗ, ώστε και αυτή και ο ΑΔΜΗΕ να είναι βιώσιμοι, ιδιαίτερα όταν πάνω από 400 εκατομμύρια EUR είναι οι οφειλές του Δημοσίου και κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
P-015759/2015 Απάντηση του κ. Arias Cañete
εξ ονόματος της Επιτροπής
(27.1.2016)
1. Η οδηγία 72/2009/ΕΚ δεν περιέχει διατάξεις με σκοπό την ιδιωτικοποίηση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει άλλες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από το ελληνικό κράτος με επιδίωξη την αναδιοργάνωση της ιδιοκτησιακής διάρθρωσης του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) της Ελλάδας, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση των απαιτήσεων που καθορίζονται στην οδηγία 72/2009/ΕΚ.
2. Οι εταιρείες εκτός ΕΕ δεν εξαιρούνται από την υποβολή προσφορών για να καταστούν στρατηγικός επενδυτής στον ΑΔΜΗΕ.
3. Η μεταβίβαση μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην Ελληνική Δημοκρατία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας για τέτοιου είδους συναλλαγές. Τίποτα δεν εμποδίζει την αποζημίωση της ΔΕΗ σε εύλογη αγοραία τιμή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: