DEH

DEH

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Μειώθηκαν οι θέσεις στα 8μηνα της ΔΕΗ στο ΛΚΔΜ – Με άνωθεν εντολές για μείωση του κόστους παραγωγής – Στον “αέρα” η προκήρυξη για 313 θέσεις στο Ν. Κοζάνης και 67 θέσεις στο Ν. Φλώρινας

TSILFIDIS ANASTASIOSΣημαντικά μειωμένος είναι ο αριθμός θέσεων που προκήρυξε η ΔΕΗ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 8 μηνών (8μηνα).
Τα παραπάνω δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαΐδας- Εορδαίας, Αναστάσιος Τσιλφίδης, επισημαίνοντας ότι «ενώ η περιοχή μας που μαστίζεται κυριολεκτικά από την ανεργία περίμενε με μεγάλη αγωνία την προκήρυξη για την
πρόσληψη συμβασιούχων στα 8μηνα της ΔΕΗ, ο αριθμός των θέσεων είναι σημαντικά μειωμένος, με αποτέλεσμα πολλοί άνεργοι που περίμεναν εδώ και πολύ καιρό να εργαστούν να μην έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα πρόσληψης και να αγωνιούν επιπλέον για το γεγονός ότι θα μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι οικογένειές τους.»
Ο κ. Τσιλφίδης ανέφερε ειδικότερα ότι «εκτός από το ότι άργησε η προκήρυξη πρόσληψης συμβασιούχων στα 8μηνα της ΔΕΗ, η μείωση των θέσεων στο ΛΚΔΜ είναι μεγάλη, καθώς οι θέσεις μειώθηκαν κατά ένα τέταρτο. Συγκεκριμένα η μείωση ανέρχεται στο 24%, καθώς περιμέναμε να προσληφθούν στο ΛΚΔΜ μέσω των 8μήνων 500 άτομα και βλέπουμε να προσλαμβάνονται 380 συνολικά για τους Ν. Κοζάνης και Φλώρινας.»
Οι θέσεις που προκήρυξε η ΔΕΗ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, ανέρχονται συγκεκριμένα σε τριακόσιες δεκατρείς (313) για το Νομό Κοζάνης και σε εξήντα επτά (67) θέσεις για το Νομό Φλώρινας.
«Η μείωση των θέσεων στα 8μηνα του ΛΚΔΜ δεν είναι τυχαία, γίνεται για να μειωθεί το κόστος λιγνιτικής παραγωγής. Τέτοια εντολή έχει δοθεί άνωθεν», δήλωσε άλλη συνδικαλιστική πηγή στον «Π». Τόνισε μάλιστα ότι «αυτοί που δίνουν τις εντολές για μείωση του κόστους παραγωγής δεν ενδιαφέρονται πως θα βγαίνει η δουλειά στα ορυχεία και στους σταθμούς της ΔΕΗ στην περιοχή. Ούτε για το ότι η εντατικοποίηση της εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού οδηγεί σε εργατικά ατυχήματα. Εάν συμβεί αύριο ένα νέο εργατικό ατύχημα θα προσπαθήσουν να το φορτώσουν στον εργαζόμενο, σε έλλειψη προσοχής ή στην αδιαφορία του για λήψη μέτρων προστασίας και όχι στη δραματική έλλειψη προσωπικού που εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για το υπάρχον προσωπικό.»
Την ίδια ώρα κυκλοφορούν στην πιάτσα φήμες ότι εργολάβοι στέλνουν μόνοι τους εργαζόμενους στα 8μηνα.
Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 15.02.2015 έως και 24.02.2015 ημέρα Τετάρτη.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.1 (για Ν. Κοζάνης) και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και Στο χώρο ανακοινώσεων τω δημοτικών καταστημάτων του δήμου/ των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.
Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.1, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν για το Ν. Κοζάνης πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).


ΠΗΓΗ
http://e-ptolemeos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: