DEH

DEH

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Το κόστος του ρεύματος και οι ευθύνες της πολιτείας

Γράφει ο Νίκος Αραβαντινός Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ

Οταν δεν τηρείται το μέτρο, ακόμη και οι καλύτερες προθέσεις οδηγούν σε επιζήμια αποτελέσματα. Τέτοιο φαινόμενο είναι η υποχρέωση της ΔΕΗ να ενταχθεί στον νόμο 4281 του 2014 περί Δημοσίων Συμβάσεων.
Κατανοώ πλήρως την προσπάθεια της πολιτείας να επιβάλει ελέγχους σε κρατικές προμήθειες, που κατά τα φαινόμενα, συνιστούν σήμερα μια από τις σημαντικότερες παθογένειες
της Δημόσιας Διοίκησης.
Ο νόμος 4281 πράγματι καθιερώνει διαδικασίες με τις οποίες αυξάνεται ο έλεγχος. Οι διαδικασίες αυτές μου φαίνονται υπερβολικά συγκεντρωτικές, ωστόσο δεν μπορώ να κρίνω την αποτελεσματικότητά τους σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Διοίκηση, μια που αυτή είναι έξω από το πεδίο των εμπειριών μου.
Σε ότι αφορά όμως σε μια Ανώνυμη Εταιρεία όπως η ΔΕΗ, η οποία είναι εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό που διαρκώς μεγεθύνεται και εντείνεται αυτή η υπερσυγκεντρωτική διαδικασία προσανατολισμένη στη γραφειοκρατική προσήλωση τήρησης της διαδικασίας και όχι στο αποτέλεσμα, φοβάμαι ότι θα έχει συνέπειες εξαιρετικά επιζήμιες διότι:
  • θα προσθέσει ένα ακόμη κρίκο στα δεσμά που καταπνίγουν την επιχειρηματική της λειτουργία.
  • θα αυξήσει σημαντικά το κόστος και το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης.
  • θα περιορίσει την αναγκαία ευελιξία, διακυβεύοντας την εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεών της.
Για να γίνει κατανοητό αυτό που ισχυρίζομαι, θα περιγράψω μια σημερινή συνήθη διαδικασία προμήθειας και τι θα αλλάξει λόγω της εφαρμογής του νόμου.
Σήμερα χρειάζονται τα εξής βήματα: Έγκριση της διακήρυξης, δημοσίευσή της, υποβολή προσφορών, αποσφράγιση, τυπικός έλεγχος, τεχνική κρίση, πιθανή υποβολή προσφυγών, εκδίκασή τους, άνοιγμα οικονομικών προσφορών, οικονομική αξιολόγηση, εισήγηση και έγκριση της ανάθεσης. Η διάρκειά τους είναι συνήθως από έξι ως οκτώ μήνες.
Με τον νόμο 4281 θα γίνουν όλα τα παραπάνω και επί πλέον: έγκριση σχεδίου διακήρυξης, υποβολή του σε διαβούλευση, αξιολόγηση των προτάσεων της διαβούλευσης, αναζήτηση πιστοποιημένων προσώπων εκτός ΔΕΗ για τις επιτροπές, έγκριση όλων των ενδιαμέσων πρακτικών και κοινοποίησή τους στους συμμετέχοντες. Κατά κάθε εκτελεστής πράξης θα μπορούν να προσφεύγουν οι συμμετέχοντες. Η εκδίκαση των προσφυγών θα γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στην οποία θα υποβάλλεται πλήρης φάκελος αλλά και η επίσημη άποψη της ΔΕΗ (θα γίνεται λοιπόν μια άτυπη εκδίκαση). Στη συνέχεια θα ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης ο οποίος θα φέρνει τα δικαιολογητικά του που θα κοινοποιούνται στους άλλους συμμετέχοντες, οι οποίοι βεβαίως θα μπορούν να τα προσβάλουν και να ξεκινά νέος γύρος προσφυγών. Με μετριοπαθείς εκτιμήσεις η διάρκεια της όλης διαδικασίας θα είναι πλέον από εννέα ως δώδεκα μήνες.
Η οικονομική επιβάρυνση θα προέλθει από το γεγονός ότι οι έχοντες την ευθύνη επιμέλειας των υλικών, αντιλαμβανόμενοι τις αυξημένες διάρκειες και αβεβαιότητες, υποχρεωτικά θα αυξήσουν τη στάθμη των αποθεμάτων ασφαλείας και τα όρια αναπαραγγελίας, με τελικό αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση συνολικά των αποθεμάτων. Τα αυξημένα αποθέματα θα δεσμεύσουν πανάκριβο κεφάλαιο κίνησης!
Πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, σε μερικές περιπτώσεις οι νέες χρονοβόρες διαδικασίες θα έχουν και άλλες, πολύ δυσάρεστες, γενικότερες επιπτώσεις:
Κάθε χρόνο, με το τέλος της τουριστικής περιόδου, ο Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εκτιμά τις ανάγκες του επομένου καλοκαιριού και υποβάλλει τη γνώμη του στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία στην αρχή του χειμώνα δίνει την άδεια στη ΔΕΗ να προβεί στις απαραίτητες αγορές ή/και ενοικιάσεις εξοπλισμού. Η ΔΕΗ με ανοιχτές διαδικασίες αναθέτει προς το τέλος της άνοιξης τις συγκεκριμένες συμβάσεις. Ακολουθεί ένας αγώνας ταχύτητας για να συναρμολογηθεί στα εργοστάσια, να μεταφερθεί, να εγκατασταθεί, να δοκιμασθεί και να τεθεί σε λειτουργία ο νέος εξοπλισμός το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου ώστε να καλυφθεί η θερινή αιχμή.
Με τον 4281, όταν θα φθάνουν στα νησιά οι νέες μηχανές θα έχουν φύγει οι τελευταίοι τουρίστες?
Σπεύδω να επισημάνω δύο σημεία για να προλάβω απορίες / ενστάσεις:
- Οι υπέρμετρα γραφειοκρατικές προβλέψεις του 4281 δεν είναι απαίτηση ούτε μνημονίου ούτε οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Η ΔΕΗ πιστεύει στη διαφάνεια και μεριμνά για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου και βέβαια ενίσχυσης των εσωτερικών μηχανισμών και θεσμών ελέγχου.
Συμπερασματικά, επειδή οι διαδικασίες συμβάσεων της ΔΕΗ αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού της σχεδιασμού, πιστεύω ότι η προκρούστεια ένταξή της σε έναν ακατάλληλο για αυτήν σχεδιασμό, θα της προσθέσει νέα εμπόδια χωρίς να προσφέρει κανένα ιδιαίτερο όφελος.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26533&subid=2&pubid=113916345

Δεν υπάρχουν σχόλια: