DEH

DEH

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Οι παράγοντες που «βούλιαξαν» στις ζημιές τη ΔΕΗ στο α' τρίμηνο και η υπόσχεση Παναγιωτάκη για EBITDA 590 εκατ. το 2017

Οι παράγοντες που «βούλιαξαν» στις ζημιές τη ΔΕΗ στο α' τρίμηνο και η υπόσχεση Παναγιωτάκη για EBITDA 590 εκατ. το 2017
Ο πρόεδρος της εταιρίας προβλέπει, πάντως, ότι τα επόμενα τρία τρίμηνα του 2017  θα υπάρξει ανάκαμψη της κερδοφορίας
Οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, η ειδική χρέωση των προμηθευτών για την κάλυψη του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ, η ενεργειακή κρίση του Ιανουαρίου, αλλά και η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ, ήταν οι παράγοντες που επιβάρυναν την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους με αποτέλεσμα να παρουσιάσει ζημίες ύψους 67,5 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 85,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016.  
Αν και οι τρεις από τους τέσσερις προαναφερόμενους παράγοντες, δηλαδή τα ΝΟΜΕ, η χρέωση των προμηθευτών υπέρ των ΑΠΕ και η απώλεια εσόδων λόγω της πλήρους απόσχισης του ΑΔΜΗΕ θα συνεχίσουν να υφίστανται, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης προβλέπει ότι το έτος θα είναι τελικώς κερδοφόρο για την επιχείρηση και θα απορροφηθούν οι κραδασμοί.
Αναλυτικά, η ΔΕΗ υπολογίζει ότι οι προαναφερόμενες επιβαρύνσεις (εκτός του ΑΔΜΗΕ) οδήγησαν σε απώλειες:
•    104,9 εκατ. ευρώ από τη νέα χρέωση των προμηθευτών για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ).
•    70 εκατ. ευρώ λόγω της ενεργειακής κρίσης, εκ των οποίων τα 30 εκατ. σχετίζονται με την λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου με καύσιμο diesel. Μάλιστα σημειώνεται ότι στο προαναφερόμενο ποσό δεν έχει υπολογιστεί το κόστος από τη χρήση των αποθεμάτων νερού για την αντιμετώπιση της κατάστασης συναγερμού, καθώς και το πρόσθετο κόστος συντήρησης των μονάδων, λόγω της καταπόνησής τους, κατά 50% επιπλέον της συνήθους λειτουργίας τους με φυσικό αέριο.
•    21,8 εκατ. ευρώ από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας σε τιμές μικρότερες της Οριακής Τιμής Συστήματος, μέσω των ΝΟΜΕ. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η επιβάρυνση της ΔΕΗ από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ αναμένεται να είναι μεγαλύτερη το τρίτο τρίμηνο του 2017 καθώς η τιμή εκκίνησης από 37,37 ευρώ ανά MWh μειώθηκε σε 32,02 ευρώ ανά MWh.

Κέρδη χωρίς τις επιπρόσθετες επιβαρύνσεις

Πάντως όπως αναφέρει ο κ. Παναγιωτάκης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τριμήνου, χωρίς τους τρεις αυτούς τους παράγοντες ο όμιλος θα παρουσίαζε σημαντική λειτουργική κερδοφορία, στα επίπεδα περίπου του αντίστοιχου τριμήνου του 2016.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ οι επιβαρύνσεις, αυτές ήταν η κύρια αιτία της μείωσης των EBITDA του ομίλου κατά 221,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016, καθώς και της μείωσης του περιθωρίου EBITDA από 24,4% σε 9%.
Μάλιστα η ΔΕΗ υπολογίζει ότι αν δεν υπήρχαν οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις το EBITDA του α’ τριμήνου 2017 θα ήταν τουλάχιστον 320,3 εκατ. και μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 μόνο κατά 24,9 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA θα ήταν 23,4%.
Εξάλλου η ΔΕΗ υπολογίζει ότι η επιβάρυνση της εάν είχε υποστεί μόνο την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ θα ήταν μόλις 12,4 εκατ. ευρώ στα EBITDA του Ομίλου που θα διαμορφώνονταν σε αυτή την περίπτωση σε 278,1 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA θα διαμορφωνόταν σε 20,5%.

Μελλοντική βελτίωση μεγεθών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Παναγιωτάκης προβλέπει, ότι τα επόμενα τρία τρίμηνα θα υπάρξει ανάκαμψη της κερδοφορίας.
Συγκεκριμένα, με παραδοχές για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2017, 50 δολ/bbl για την τιμή του πετρελαίου Brent, 1,13 για την ισοτιμία ευρώ δολαρίου, 50ευρώ/MWh για τη μέση ΟΤΣ και 5  ευρώ/τόνο για την τιμή των δικαιωμάτων CO2, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ, χωρίς τον ΑΔΜΗΕ, για το σύνολο του έτους, θα διαμορφωθούν ως εξής
•    Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας : 4,5 δισ. ευρώ
•    Συνολικά έσοδα: 4,9 δισ. ευρώ
•    Περιθώριο EBITDA: 12% - 13%. Δηλαδή κέρδη σε επίπεδο πρό φόρων τόκων και αποσβέσεων 590-600 εκατ ευρώ.
Μάλιστα ο κ. Παναγιωτάκης αφήνει να εννοηθεί ότι προσβλέπει σε πρόσθετα έσοδα για τις ΥΚΩ παλαιότερων ετών (υπόθεση που μελετά εδώ και μήνες η ΡΑΕ, με τη ΔΕΗ να διεκδικεί 725 εκατ. ευρώ) τα οποία πάντως δεν συνυπολογίζει.


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: