DEH

DEH

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Απόφαση της ΡΑΕ για τα NOME του 2017 – Μία ανά τρίμηνο, δύο με την «παλιά» τιμή και δύο με νέαΘοδωρής Παναγούλης
Τέσσερις δημοπρασίες NOME, αρχής γενομένης από τις 25 Ιανουαρίου (παράδοση το Μάρτιο) και οι υπόλοιπες ανά τρίμηνο μέχρι το τέλος του έτους. Στις τέσσερις αυτές δημοπρασίες θα «μοιραστούν» ισομερώς τα 680 MW που αντιστοιχούν στο 12% της ηλεκτρικής αγοράς το 2017.
Οι δύο πρώτες θα γίνουν με την ίδια τιμή που ξεκίνησε και η δημοπρασία του 2016, ενώ οι δύο δεύτερες με την τιμή που
θα προκύψει από την αναθεώρηση που θα γίνει τον Ιούνιο και θα λαμβάνει υπόψη, τόσο τις νέες τιμές των δικαιωμάτων CO2, όσο και τα νέα κοστολογικά στοιχεία της ΔΕΗ.
Τα παραπανω αποτελούν, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, την απόφαση της ολομέλειας της ΡΑΕ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των δημοπρασιών ρεύματος NOME για το 2017. Στην πραγματικότητα πρόκειται για απόφαση πλήρους εφαρμογής του υφιστάμενου νόμου (που ψηφίστηκε σε υλοποίηση του μνημονίου μετά τη συμφωνία της πρώτης αξιολόγησης), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.
Ως εκ τούτου, στο βαθμό που υπάρξει αλλαγή κάποιου δεδομένου σε συμφωνία με τους δανειστές, αυτό θα ληφθεί υπόψη στη συνέχεια. Στην πραγματικότητα το κρίσιμο ζήτημα είναι οι προς δημοπράτηση ποσότητες. Εάν κυβέρνηση και τρόικα συμφωνήσουν ότι μετά το review που θα κάνει η ΡΑΕ τον Ιούνιο θα γίνεται άμεση προσαρμογή των ποσοτήτων (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) τότε προφανώς θα υλοποιηθεί η συμφωνία για τις τελευταίες δημοπρασίες του έτους.
Η αφετηρία και οι ανησυχίες
Υπενθυμίζεται ότι η τρόικα θεωρεί εξαρχής ότι θα πρέπει κάθε χρόνο μέχρι το 2019 να υλοποιείται ένα συνεχές roll out των ποσοτήτων της προηγούμενης χρονιάς, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο του 2017 οπότε θα πρέπει να επαναδιατεθεί (εκτός από το 12%) και το 8% του 2016.
Αυτή η απαίτηση δεν γίνεται δεκτή από την ελληνική πλευρά, η οποία επιμένει ότι, όσον αφορά τις ποσότητες, η απλή εφαρμογή του Νόμου (8% το 2016, 12% το 2017, 13% το 2018 και 13% το 2019) είναι αρκετή για να δημιουργήσει την απαιτούμενη κινητικότητα και να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης του ποσοστού της ΔΕΗ στην προμήθεια κάτω από 50% έως το 2020. Κεντρικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς είναι ότι δεν πρέπει να ταυτίζεται το ποσοστό πελατών που πρέπει να χάσει η ΔΕΗ βάσει των συμφωνημένων στόχων με τις ποσότητες που βγαίνουν στις δημοπρασίες NOME. Σύμφωνα με την ελληνική άποψη, οι ποσότητες που βγαίνουν στο NOME είναι προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου και ως εκ τούτου πρέπει να καλύπτουν μέρος και όχι το σύνολο του ρεύματος που εκπροσωπούν οι ιδιώτες εναλλακτικοί προμηθευτές. Το υπόλοιπο πρέπει να το παίρνουν - οι προμηθευτές - από την αγορά.
Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι θεσμοί –και ειδικά οι εκπρόσωποι της Κομισιόν – έχουν εγείρει κατά τις συζητήσεις θέμα συνέχειας της διαδικασίας εκχώρησης του 46% της παραγωγής της ΔΕΗ και μετά το 2019 που λήγει η συμβατική υποχρέωση για μείωση του ποσοστού της ΔΕΗ κάτω από το 50%. Οι θεσμοί δεν ζητούν να περιληφθεί τώρα κάποια πρόβλεψη στην όποια συμφωνία, ωστόσο είναι μια αρνητική παρακαταθήκη για τις μελλοντικές αξιολογήσεις.
Ας σημειωθεί τέλος ότι οι δύο πλευρές, όπως έγκαιρα έχει αποκαλύψει το energypress, φαίνεται ότι έχουν συμφωνήσει σε ότι αφορά την αναθεώρηση της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών. Συγκεκριμένα έχει επικρατήσει η άποψη της ελληνικής πλευράς να μην υπάρξει άμεση αναθεώρηση στην τιμή της δημοπρασίας του Ιανουαρίου, η οποία θα περιλαμβάνει την τιμή των ρύπων του 2016. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε περαιτέρω μείωση της τιμής εκκίνησης. Αντίθετα θα υπάρχει μια ετήσια αναθεώρηση, η οποία θα πραγματοποιείται τον Ιούνιο και η οποία θα εφαρμόζεται στις επόμενες δημοπρασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: