DEH

DEH

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΗ: Δεύτερη αναγνώριση του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων εκπομπής CO2

 
Για δεύτερη αναγνώριση του "δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας για δωρεάν χορήγηση δικαιωμάτων εκπομπής CO2" κάνει λόγο η ΔΕΗ σε ανακοίνωσή της με αφορμή τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους ρύπους.
Όπως αναφέρει η Επιχείρηση, σύμφωνα με τις εν λόγω τροπολογίες, η Ελλάδα, μέσω της ειδικής αναφοράς στο άρθρο 10γ, ως κράτος-μέλος που το 2014 παρουσίασε κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω του 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα έσοδα από τη δημοπράτηση ως και 40% των δικαιωμάτων της για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.
Παράλληλα, η ΔΕΗ τονιζει ότι η απόφαση της ENVI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έρχεται σε συνέχεια των θετικών εξελίξεων στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) τον Οκτώβριο του 2016. "Αν και η υιοθέτηση αυτών των θέσεων δεν αποτελεί ακόμα πλήρη δικαίωση του ελληνικού αιτήματος, παρόλα αυτά, στην ουσία, συνιστά αναγνώρισή του. Στην προώθηση των εθνικών θέσεων συνέβαλαν σημαντικά οι Έλληνες ευρωβουλευτές", σημειώνει.
Δεδομένου ότι η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σημαντικά τροποποιηθεί, όπως αποδεικνύεται από τις προτάσεις-τροπολογίες που ψηφίστηκαν στις δύο επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΔΕΗ εκτιμά ότι υπάρχουν δυνατότητες πλήρους ένταξης της Ελλάδας στις χώρες με δωρεάν δικαιώματα CO2, χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα των άλλων δικαιούχων χωρών.
"Η συμβολή των ευρωβουλευτών σε αυτή την εθνική προσπάθεια κρίνεται σημαντική. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία θα συνεχίσει την προσπάθεια για την αποδοχή του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδας και την ισότιμη μεταχείριση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης", καταλήγει η ΔΕΗ.
Νωρίτερα, το energypress έγραφε:
Με βάση τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου, εφόσον τελικά η θέση που διατυπώθηκε υιοθετηθεί και από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, η ΔΕΗ δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα δικαιώματα ρύπων, δικαίωμα δωρεάν παροχής των οποίων αποκτά, για λιγνιτικές μονάδες.
Τα έσοδα αυτά θα μεταφέρονται στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και θα αξιοποιούνται για επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή υπό συγκεκριμένους περιορισμούς και διαδικασίες. Αυτοί οι περιορισμοί στις επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων αποκλείουν τη χρήση των πόρων αυτών για την αναβάθμιση της λιγνιτικής παραγωγής.
Συγκεκριμένα, η πρόταση για τροπολογία επί της αρχικής πρότασης της Κομισιόν, η οποία συμπεριλήφθηκε στις συμβιβαστικές προτάσεις που κατέθεσε στην Επιτροπή ο Ιαν Ντάνκαν, ως εισηγητής του θέματος, και τελικά υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή έχει ως εξής:
«Τα κράτη μέλη που δεν είναι επιλέξιμα σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, αλλά που είχαν το 2014 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε € σε τιμές αγοράς κάτω του 60% του μέσου όρου της Ένωσης, μπορεί επίσης να κάνει χρήση αυτής της παρέκκλισης μέχρι τη συνολική ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 4, υπό την προϋπόθεση ότι ο αντίστοιχος αριθμός των δικαιωμάτων μεταφέρεται στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού και τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη των επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 10δ».
Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπονταν μέσω των άρθρων 10γ και 10δ δυνατότητες χρηματοδότησης, για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στις χώρες οι οποίες έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 60% του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου το 2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 10γ, οι χώρες αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τη δημοπράτηση έως και 40% των δικαιωμάτων που κατέχουν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής, ενώ το άρθρο 10δ προβλέπει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Ταμείου Εκσυγχρονισμού του Ηλεκτροπαραγωγικού Τομέα, που θα χρηματοδοτείται από τη δημοπράτηση του 2% του συνόλου των δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Η συμπερίληψη του 2014 στα έτη αναφοράς, που ήταν και ο στόχος της ΔΕΗ, θα της έδινε το δικαίωμα να αποκτήσει δωρεάν δικαιώματα ρύπων και να αξιοποιήσει τα έσοδα από αυτά για επενδύσεις.
Θυμίζουμε ότι η Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας είχε υπερψηφίσει τον Οκτώβριο αντίστοιχη τροπολογία, βάσει της οποίας το 2014 συμπεριλαμβανόταν στα έτη αναφοράς μόνο σε σχέση με τον προσωρινό μηχανισμό κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων κι όχι σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού.
Όπως είχε γράψει το energypress, το τελευταίο διάστημα είχαν διαφανεί οι δυσκολίες που συναντούσε η υιοθέτηση της τροπολογίας από την πλειοψηφία της επιτροπής, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις στο εσωτερικό των ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου.
Με βάση τις σημερινές εξελίξεις, η ΔΕΗ, η οποία είχε χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο ζήτημα ως «εθνικής σημασίας», καλείται πλέον να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της, καθώς πλέον το θέμα θα τεθεί προς οριστική απόφαση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. 
Νωρίτερα το energypress έγραφε:
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του energypress, απορρίφθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας ρύπων (ETS)  ο πυρήνας του αιτήματος της ΔΕΗ, να συμπεριληφθεί δηλαδή στα έτη αναφοράς της ρήτρας ΑΕΠ για την απόκτηση δωρεάν δικαιωμάτων και το 2014, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει διαθέσιμα δικαιώματα.
Συγκεκριμένα, πριν λίγη ώρα στο Στρασβούργο, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου υπερψήφισε την κοινή πρόταση για την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής.
Σύμφωνα με την απόφαση την Επιτροπής, η οποία θα τεθεί υπόψη της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση:
- μειώνεται γρηγορότερα (σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν) το πλήθος δικαιωμάτων προς διάθεση
- αποσύρονται / καταργούνται 800 εκ. δικαιώματα
- δημιουργείται Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για τις Περιφέρειες που είναι εξαρτημένες από τον άνθρακα 
- απορρίπτεται το αίτημα της ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: