DEH

DEH

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Μαζί με τους 400.000 πελάτες, ρεύμα σε fixed τιμή δίνει «προίκα» η ΔΕΗ στον ανταγωνισμό – Ανταγωνιστικό στα ΝΟΜΕ το σχήμα

Χρήστος Στεφάνου   
Οι καθοριστικές λεπτομέρειες του εγχειρήματος της ΔΕΗ για απευθείας παραχώρηση πελατών στον ανταγωνισμό, θα διαμορφωθούν από το σύμβουλο που θα προσλάβει μέχρι το τέλος του έτους η εταιρεία.
Ωστόσο είναι σαφές ότι στόχος είναι να καταστεί το εγχείρημα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό και να επιτευχθεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ των «θέλω» της αγοράς και των «αναγκών» τη ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για το εγχείρημα της διάθεσης πελατολογίου που φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική ευθεία με την πρόσληψη του συμβούλου;
Σύμφωνα με πληροφορίες του Energypress τα τέσσερα καθοριστικά βήματα για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι τα εξής:
Πρώτον ο σύμβουλος προβλέπεται από κοινού με στελέχη της ΔΕΗ να ανοίξει δίαυλο επαφής και να ξεκινήσει απευθείας διάλογο με τους ενδιαφερόμενους, με στόχο να συμφωνηθούν πιθανές αλλαγές ή προτάσεις των ενδιαφερομένων ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό το portfolio των πελατών
Δεύτερον το πελατολόγιο που θα μεταφερθεί στον ανταγωνισμό θα επιλεγεί από το σύμβουλο με στόχο να υπάρξει ένα βέλτιστο μείγμα πελατών με βάση μια σειρά από συγκεκριμένα κριτήρια, όπως: καταναλωτικό προφίλ, κόστος εξυπηρέτησης, ισχύον τιμολόγιο, περιθώρια κέρδους, ιστορικό πληρωμών και συνέπειας
Τρίτον – και πιθανόν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι από όλα τα παραπάνω – θα σχεδιαστεί συγκεκριμένο ενεργειακό μείγμα που θα είναι διαθέσιμο μαζί με το portfolio πελατών με στόχο να παραχωρηθούν συγκεκριμένες ποσότητες ενέργειας, ανάλογα με τον αριθμό των πελατών που θα παραχωρηθούν. Ο σύμβουλος μαζί με τη ΔΕΗ θα καθορίσουν – προφανώς αφού πρώτα βολιδοσκοπήσουν την αγορά – τη διάρκεια του προγράμματος, την τιμή διάθεσης αλλά και τον τρόπο αποπληρωμής
Τέταρτο θα εκπονηθεί συγκεκριμένο business plan για το portfolio πελατών που θα αποεπενδυθεί από τη ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, περιλαμβανομένων των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, των περιθωρίων, της έντασης του ανταγωνισμού κλπ.
Ακόμη ο σύμβουλος θα λάβει σημαντικές αποφάσεις, ανάλογα με το ενδιαφέρον της αγοράς για τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθεί το πελατολόγιο που σύμφωνα με την επίσημη θέση της ΔΕΗ θα αντιστοιχεί στο 7% της σημερινής πελατειακής βάσης της εταιρείας ήτοι 400 – 500 χιλιάδες πελάτες.
Το βασικό πάντως ζήτημα που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει η ΔΕΗ είναι η καταρχάς απρόθυμη στάση της αγοράς και σε αυτήν την κατεύθυνση ο σύμβουλος καλείται να κάνει μια σειρά από επαφές με την αγορά, προκειμένου να διερευνήσει τα ζητούμενα, τις ανησυχίες αλλά και τις προοπτικές της αγοράς και του ανταγωνισμού.
Με βάση το σχέδιο της ΔΕΗ, είναι προφανές ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα ευθέως ανταγωνιστικό αντίβαρο στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ: η ΔΕΗ θα διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια η ίδια στον ανταγωνισμό με κόστος προφανώς που θα είναι υψηλότερο από το κόστος του ΝΟΜΕ, ωστόσο θα δίνει στις εταιρείες ταυτόχρονα και τους πελάτες με στόχο να ισοσκελιστεί το υψηλότερο κόστος ενέργειας από τη μείωση του κόστους μάρκετινγκ, προώθησης και απόκτησης πελατολογίου από τις ανταγωνίστριες εταιρείες.
Εναπόκειται λοιπόν στις κρίσιμες λεπτομέρειες όπως η τιμή διάθεσης της ενέργειας, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου πελατών και η χρονική διάρκεια του πακέτου πρόσβασης στην εγγυημένη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, η επιτυχία του εγχειρήματος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: