DEH

DEH

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

ΡΑΕ: Ανάκτηση ΥKΩ 360 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ με κάλυψη μέρους του κόστους μέσω επιστροφής του ΕΦΚ - Δηλώσεις Μπουλαξή

ΡΑΕ: Ανάκτηση ΥKΩ 360 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΗ με κάλυψη μέρους του κόστους μέσω επιστροφής του ΕΦΚ - Δηλώσεις Μπουλαξή
Δυσαρεστημένη η ΔΕΗ, καθώς διεκδικούσε την ανάκτηση 735 εκατ. ευρώ    
Στην ανάκτηση από τη ΔΕΗ του ποσού των 360 εκατ. ευρώ έναντι των 735 εκατ. ευρώ που αυτή διεκδικούσε από τις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) της περιόδου 2012-2015 φέρεται να καταλήγει στην εισήγησή της η ΡΑΕ, μετά τη χθεσινή (4/8) τρίτη κατά σειρά συνεδρίασή της για το ζήτημα.
Ωστόσο, η Ρυθμιστική Αρχή θα συνέλθει εκ νέου την Δευτέρα προκειμένου να λάβει τις τελικές αποφάσεις τόσο για το ζήτημα της ανάκτησης των ΥΚΩ όσο και για το θέμα της αναμόρφωσής τους, έτσι ώστε οι χρεώσεις στο μέλλον να μην επιβαρύνουν υπέρμετρα τους καταναλωτές.
Μετά από μια διαδικασία τριών ημερών, όπου ο προσδιορισμός του ποσού που θα ανακτήσει η ΔΕΗ αποδείχθηκε μια αρκετά δύσκολη εξίσωση, η ΡΑΕ «ψαλιδίζει» το ζητούμενο ποσό κατά 51%, γεγονός που προκαλεί την έντονη δυσαρέσκεια της επιχείρησης η οποία μάλιστα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσβάλει δικαστικά την σχετική απόφαση της Αρχής.
Με βάση την επικείμενη οριστική εισήγηση της ΡΑΕ - επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του World Energy News της 31η Ιουλίου 2017- το προς ανάκτηση ποσό προτείνεται να μην επιβαρύνει στο σύνολό του τους καταναλωτές αλλά ένα μεγάλο τμήμα του να καλυφθεί από το ελληνικό δημόσιο μέσω της επιστροφής στη ΔΕΗ του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) που αυτή έχει καταβάλει για την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου) προκειμένου να λειτουργήσει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που διατηρεί στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Απαραίτητη η έγκριση από τους θεσμούς

Πάντως, για να υλοποιηθεί το εν λόγω σχέδιο ανάκτησης των 360 εκατ. ευρώ και να αποτραπούν αυξήσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος θα πρέπει να δώσουν την έγκρισή τους στην επιστροφή του ΕΦΚ οι δανειστές.
Κάτι που, όμως, δεν είναι σίγουρο πως θα συμβεί και επομένως η εισήγηση της ΡΑΕ  για τον τρόπο ανάκτησης των ΥΚΩ - εφόσον φυσικά η εν λόγω εισήγηση οριστικοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα - δεν αποκλείεται εν τέλει να ακυρωθεί.
Στην περίπτωση αυτή, το κόστος της ανάκτησης των ΥΚΩ θα επιβαρυνθούν τελικά στο σύνολό του οι καταναλωτές, μέσω των λογαριασμών και σε ορίζοντα πενταετίας.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η ΡΑΕ σχεδιάζει να γίνει μεταφορά του μεγαλύτερου ποσού των προς ανάκτηση ΥΚΩ προς το τέλος της περιόδου προκειμένου από τις αρχές του 2018 που θα επιβληθούν οι πρώτες αυξήσεις η επιβάρυνση για τους καταναλωτές να είναι κατά το δυνατόν μικρότερη.
Ο σχεδιασμός της ΡΑΕ για οπισθοβαρή ανάκτηση των ΥΚΩ λαμβάνει υπόψη του την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των Κυκλάδων και την αντίστοιχη της Κρήτης, οι οποίες θα περιορίσει σημαντικά τα κόστη ΥΚΩ μετά το 2020, οπότε το συνολικό κόστος που θα πληρώσουν οι καταναλωτές θα είναι μειωμένο.
Οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που αποτελούν ρυθμιζόμενη χρέωση για όλα τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος ανεξαρτήτου παρόχου εκτός από το κόστος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών καλύπτει και το κόστος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) καθώς και την επιδότηση των τιμολογίων των  πολυτέκνων.

Αυστηριοποίηση και μεγάλες εκπτώσεις στο ΚΟΤ

Σε ότι αφορά στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, η ΡΑΕ αποφάσισε να εισηγηθεί την αυστηροποίηση των κριτηρίων ένταξης των δικαιούχων, καθώς εκτός από το εισόδημα (ατομικό και οικογενειακό) θα λαμβάνονται πλέον υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι οι καταθέσεις, η ακίνητη περιουσία, ενδεχομένως και ο αριθμός – είδος οχημάτων που υπάρχουν στην κατοχή τους.
Επιπλέον, προτείνεται η καθιέρωση τεσσάρων κατηγοριών δικαιούχων, αναλόγως των εισοδηματικών – περιουσιακών στοιχείων, όπου σε κάθε μια από αυτές θα δίνεται έκπτωση από 20% έως 80% επί του κανονικού τιμολογίου ρεύματος.
Την δε έκπτωση του 80% θα λαμβάνουν μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Δηλώσεις του προέδρου της ΡΑΕ Νίκου Μπουλαξή
Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΡΑΕ Νίκου Μπουλαξή στην ΕΡΤ, σχετικά με το ΚΟΤ, "θα διαμορφωθούν τέσσερις καινούριες κατηγορίες καταναλωτών με εκπτώσεις που θα κλιμακώνονται από 20% έως και 80% επί της συνολικής αξίας του λογαριασμού".

Σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει η ΡΑΕ στον τρόπο χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) ο κ.Μπουλαξής δήλωσε:
"Θα έχουν σημαντική ελάφρυνση της τάξης ακόμη και του 30% οι καταναλωτές που έχουν καταναλώσεις τετραμήνου από 1.600 μέχρι και 3.500, 4.000 κιλοβατώρες" σημείωσε ο κ.Μπουλαξής.
Σχετικά με τη διαφορά για τις ΥΚΩ ο πρόεδρος της ΡΑΕ δήλωσε:"Να μην μετακυληθεί στους καταναλωτές, να αξιοποιηθούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως είναι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου που καίγεται στα νησιά και η αξιοποίηση των μειώσεων του κόστους παραγωγής στα νησιά που θα έχουν στο μέλλον λόγω των διασυνδέσεων των νησιών".

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: