DEH

DEH

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Το καλοκαίρι «έκρυψε» την ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της ΔΕΗ στη χαμηλή και μέση τάση - Σε αντίστροφη τροχιά η λιανική ρεύματος

Δημήτρης Κοιλάκος
 
Διόλου ασήμαντες δεν είναι οι αλλαγές και οι ανακατάξεις στη λιανική αγορά ρεύματος, όπως αυτές αποτυπώνονται, αλλά κυρίως όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση του energypress στο μηνιαίο δελτίο του ΛΑΓΗΕ για τον Ιούλιο, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.
Αυτό που ξεχωρίζει από την πρώτη κιόλας ματιά, από τα ίδια τα νούμερα, είναι ότι η ΔΕΗ καταγράφει μια, έστω και αναιμική, ονομαστική αύξηση του μεριδίου της, την ώρα που οι μνημονιακές δεσμεύσεις επιβάλλουν τον δραστικό περιορισμό του. Αυτή, όμως, δεν είναι η πλήρης εικόνα.
Στην πραγματικότητα, όπως θα φανεί παρακάτω, ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα ποσοστά της ΔΕΗ καταγράφονται σημαντικά αυξημένα τόσο στη Μέση, όσο και –κυρίως- τη Χαμηλή Τάση, κάτι που, εφόσον επιβεβαιωθεί και σε φυσιολογικές συνθήκες ζήτησης, επιβεβαιώνει ότι είναι σοβαρό πλέον το πρόβλημα σε σχέση με τις δεσμεύσεις της χώρας, δεδομένου ότι στη λιανική του ρεύματος θα παγιώνεται μια αντίστροφη πορεία σε σχέση με εκείνη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε, έστω και καθυστερημένη, επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
Τα δεδομένα αυτά φέρνουν ακόμα πιο κοντά την αύξηση των δημοπρατούμενων ποσοτήτων στις δημοπρασίες NOME, για την οποία έχει έγκαιρα γράψει το energypress.
Με βάση τώρα τα όσα περιλαμβάνονται στο δελτίο του ΛΑΓΗΕ, φαίνεται ότι τα στοιχεία του Ιουλίου μάλλον «συγκαλύπτουν» την πραγματική κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά, καθώς οι θερινή περίοδος έχει ιδιαίτερα γνωρίσματα σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια.
Για παράδειγμα, η σημαντική μείωση της συμμετοχής της υψηλής τάσης (όπου παρουσία στην προμήθεια έχει σχεδόν αποκλειστικά η ΔΕΗ), καθώς πολλές είναι οι βιομηχανίες που ρίχνουν ρυθμούς συνοδεύεται από παράλληλη ενίσχυση της ζήτησης τόσο στη μέση (π.χ. ανάγκες ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό), όσο και στη χαμηλή τάση (π.χ. κλιματισμός). Οι αλλαγές αυτές, μάλιστα, είναι ίσως πιο έντονες στο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου.
Αυτό, άλλωστε, αποτυπώνεται και στα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ για τη ζήτηση (τα νούμερα σε MWh).
 
Ιούνιος
Ιούλιος
Υψηλή Τάση
558,95
497.538
Μέση Τάση
1,080,883
1.324.968
Χαμηλή Τάση
2,566,219
3.274.193
Καθαρή ζήτηση (συν.)
4,206,052
5.096.699
Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, οι τάσεις που καταγράφονται στη διαφοροποίηση των μεριδίων των διαφόρων προμηθευτών ανά ζώνη τάσης μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, ίσως να κρύβουν ακόμα μεγαλύτερη δυναμική. Βέβαια, χρειάζεται να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ δεν αποτυπώνουν αριθμό ρολογιών, ενώ παράλληλα η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του κάθε προμηθευτή ενδέχεται να παίζει σημαντικό ρόλο, ακριβώς λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιόδου που προαναφέθηκαν.
Στον πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται τα μερίδια των προμηθευτών στη Μέση Τάση, βάσει των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ.
 
Ιούνιος
Ιούλιος
Διαφορά
ΔΕΗ
16,79%
17,98%
1,19%
ΗΡΩΝ
2,42%
2,25%
-0,17%
Protergia
2,21%
2,03%
-0,18%
ELPEDISON
1,83%
1,68%
-0,15%
 VOLTERRA
0,80%
0,82%
0,02%
NRG
0,66%
0,59%
-0,07%
Watt + Volt
0,22%
0,21%
-0,01%
GREEN
0,16%
0,16%
0,00%
VIENER
0,06%
0,06%
0,00%
KEN
0,05%
0,06%
0,01%
GROWTH
0,05%
0,05%
0,00%
INTERBETON
0,05%
0,04%
-0,01%
ΕΛΤΑ
0,04%
0,04%
0,00%
NOVAERA
0,03%
0,03%
0,00%
VOLTON
0,01%
0,01%
0,00%
Όπως φαίνεται στα στοιχεία του πίνακα, η ΔΕΗ καταγράφει ενίσχυση του μεριδίου της κατά 1,19%, την ώρα που σχεδόν όλοι οι εναλλακτικοί προμηθευτές (πλην Volterra και KEN) δεν καταφέρνουν να βάλουν θετικό πρόσημο.
Σε ό,τι αφορά τη Χαμηλή Τάση, η εικόνα, βάσει των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ, αποτυπώνεται ως εξής:
 
Ιούνιος
Ιούλιος
Διαφορά
ΔΕΗ
54,29%
58,14%
3,85%
ELPEDISON
1,36%
1,45%
0,09%
Protergia
1,29%
1,40%
0,11%
ΗΡΩΝ
1,07%
1,17%
0,10%
Watt + Volt
0,92%
0,98%
0,06%
GREEN
0,35%
 0,33%
-0,02%
NRG
0,29% 
0,3% 
0,01%
ΟΤΕ
0,24%
 0,28%
0,04%
ΕΛΤΑ
0,04%
0,04%
0,00%
ΚΕΝ
0,02%
0,03%
0,01%
VOLTON
0,02%
0,02%
0,00%
GROWTH
0,01%
0,01%
0,00%
Στην περίπτωση αυτή, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με τη Μέση Τάση, καθώς σχεδόν όλοι οι προμηθευτές καταγράφουν ενίσχυση του μεριδίου τους, με τη ΔΕΗ να βλέπει τη συμμετοχή της να ενισχύεται σημαντικά (3,85%).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εικόνα είναι μικτή και είναι δύσκολο να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά από τα στοιχεία του συγκεκριμένου διμήνου.
Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, ότι η εικόνα που προκύπτει αναλύοντας τα στοιχεία ανά ζώνη τάσης δείχνει ότι οι μόνοι προμηθευτές που κατόρθωσαν να ενισχύσουν το μερίδιό τους τόσο τη Μέση, όσο και στη Χαμηλή Τάση είναι μόνο η ΔΕΗ και η ΚΕΝ!
Με λίγα λόγια, δηλαδή, τα στοιχεία για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου αποτυπώνουν σαφή δυναμική ανόδου του μεριδίου της ΔΕΗ.  Ακόμα και αν κάναμε μια υπόθεση εργασίας και θεωρούσαμε συνθήκες «τυπικής» ζήτησης στην Υψηλή Τάση, οπότε θα προέκυπτε αύξηση του μεριδίου της ΔΕΗ σε ΧΤ και ΜΤ μικρότερη από αυτή που καταγράφεται στους πίνακες (αφού τα ποσοστά αναφέρονται στη συνολική προμήθεια της ΔΕΗ και άρα, δεδομένου ότι τον Ιούλιο η ζήτηση στην Υψηλή Τάση ήταν μικρότερη, η Χαμηλή και η Μέση αποκτούν αυξημένη στατιστική βαρύτητα), κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ότι με «τυπική» ζήτηση στην Υψηλή Τάση, το συνολικό μερίδιο της ΔΕΗ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
Αν σε όλα αυτά προστεθεί ότι είμαστε εν αναμονή της επόμενης δημοπρασίας ΝΟΜΕ, όταν και θα διατεθούν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με τις προηγούμενες, τότε κάποιος θα μπορούσε να πει με βεβαιότητα ότι κυοφορούνται σημαντικές ανακατατάξεις.
Μια ακόμα παράμετρος, η επίδραση της οποίας δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί προκαταβολικά, είναι η ενδεχόμενη αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών στο έδαφος των εξελίξεων με την εκποίηση λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: