DEH

DEH

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Τα σωματεία συνεχίζουν τις προσπάθειες επίλυσης των εργασιακών ζητημάτων στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

 
Συνεχίζουν τις προσπάθειες για την επίλυση των εργασιακών ζητημάτων που έχουν ανακύψει στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες τα σωματεία των εργαζομένων, μετά και τη θετικά, σύμφωνα με την εκτίμησή τους, αποτελέσματα της συνάντησης συμφιλίωσης μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, στο γραφείου του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κου Ανδρέα Νεφελούδη.
Για τις εξελίξεις επί του θέματος ενημερώνει ο Σύλλογο; Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ. Το ενημερωτικό σημείωμα έχει ως εξής:
"Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ, μετά από σχετικό αίτημα της προσωρινής Διοικούσας του υπό σύσταση σωματείου των εργαζομένων στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι στους εν λόγω εργαζόμενους περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός μελών του και κατανοώντας το δίκαιο του αιτήματος τους, συνεχίζει να ενισχύει τον αγώνα των εργαζομένων για τα εξής θέματα:

  1. Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
  2. Ένταξη του προσωπικού στον υφιστάμενο ΚΚΠ ΔΕΗ
  3. Ακύρωση της απόφασης της Διοίκησης για επιστροφή καταβαλλόμενων δεδουλευμένων (δώρων)
Στα παραπάνω πλαίσια στις 16.1.2017 εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση ΣΔΜ Ομίλου ΔΕΗ - ΣΕΠ (ΣΔΜ/18/16.1.2017) και ενημερωτική επιστολή (ΣΔΜ/66/23.2.2017). Επίσης έλαβε μέρος την Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017 συνάντηση των εργαζομένων, του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ, του υπό σύσταση σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ Ανανεώσιμες, του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού, της Ένωσης Διοικητικού Προσωπικού και της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ, δια των αντιπροσώπων τους, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ. Ειδικότερα ο Σύλλογος εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο Γρηγόρη Μπαρμπαγιάννη και τον α΄ Αντιπρόεδρο Παύλο Χωριανόπουλο.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε τις θέσεις του Συλλόγου, τοποθετήθηκε και δευτερολόγησε επί της τοποθέτησης του Προέδρου της ΓΕΝΟΠ και των εργαζομένων εκφράζοντας τη στήριξη στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και υποστηρίζοντας τη θέση του Συλλόγου όσον αφορά την πρωτοβουλία ΣΔΜ και ΣΕΠ άμεσης στήριξης των εργαζομένων σε πρώτη φάση, έστω και χωρίς την Ομοσπονδία και την ΕΔΟΠ λόγω πίεσης χρόνου, τονίζοντας όμως ότι θα πρέπει τελικά όλες οι δυνάμεις των εργαζομένων να συνδράμουν την εν λόγω προσπάθεια εξουσιοδοτώντας τη ΓΕΝΟΠ να εκπροσωπήσει τα σωματεία.

Στα πλαίσια της συνάντησης και δεδομένης της ευκαιρίας παρουσίασης από τον Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ Γιώργο Αδαμίδη, της αναθεώρησης του άρθρου 4 του ΚΚΠ ΔΕΗ, επισημάνθηκε η πάγια θέση του Συλλόγου ότι η μισθοδοσία του προσωπικού του Ομίλου είναι σε κρίσιμο σημείο δεδομένου του παραμένοντος μνημονιακού περιορισμού του 65/35 του μεσοσταθμικού κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού σε σχέση με το 2009. Δεδομένης της κρισιμότητας αυτής τονίσθηκε ότι είναι άκαιρη και επικίνδυνη η προσπάθεια ανοίγματος καταληκτικών κλιμακίων συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού Τ4 μέσω της προαναφερόμενης αναθεώρησης, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μεταβολής μισθοδοσίας εντός πλαφόν, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις μισθοδοσίας, στον Όμιλο.

Επισήμανε την ανάγκη συμμετοχής στη διαιτησία με το συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ, της Διοίκησης της Εταιρείας και του Προέδρου της ΔΕΗ ΑΕ και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ κου Μανώλη Παναγιωτάκη.

Η προγραμματισμένη συνάντηση συμφιλίωσης μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, στο γραφείου του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κου Ανδρέα Νεφελούδη.

Εκτός των εκπροσώπων της Διοίκησης ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., συμμετείχαν ο υπό σύσταση Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΗΑΝ, ο ΣΔΜ Ομίλου ΔΕΗ (με τον Πρόεδρο Γρηγόρη Μπαρμπαγιάννη, τον Αντιπρόεδρο Παύλο Χωριανόπουλο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο κ. Δημήτρη Περπατάρη),   ο ΣΕΠ και η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ με πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των σωματείων μελών και των εργαζομένων. Επίσης συμμετείχε και η ΕΔΟΠ.

Μετά το πέρας της συνάντησης συντάχθηκε και υπογράφηκε πρακτικό συνάντησης σύμφωνα με το οποίο αμφότερες οι εμπλεκόμενες πλευρές κλήθηκαν από το Γενικό Γραμματέα να συνεργαστούν και να υποβάλουν εντός 10 ημέρου συμφωνημένο σχέδιο διμερούς διαβούλευσης/ διαπραγμάτευσης (ΣΣΕ και ΚΚΠ) διατηρώντας αμφότερες ήπιο κλίμα για την διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων.

Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ ανέλαβε πρωτοβουλία να στείλει πρόσκληση για διαπραγμάτευση στα παραπάνω πλαίσια.

Η θετική έκβαση της συνάντησης με την υπογραφή συμφωνηθέντος πρακτικού από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δικαίωσε τη μέχρι σήμερα στάση των εργαζομένων, τη θέση και τις προσπάθειες του Συλλόγου όπως και των υπολοίπων συντελεστών στήριξης.

Παρόλα αυτά η Διοίκηση της ΔΕΗΑΝ, αγνοώντας τη σύσταση του Υπουργείου για διατήρηση ήπιου κλίματος και τη συγκεκριμένη προτροπή για υποβολή συμφωνημένου σχεδίου διαβούλευσης, προέβει  σε προκλητική μονομερή πρόσκληση προς τους εργαζόμενους της εταιρείας, αγνοώντας τα πρωτοβάθμια σωματεία και τη δευτεροβάθμια εκπροσώπηση τους μέσω της Ομοσπονδίας. 

Η παραπάνω ενέργεια δηλοί  προφανώς αναγκαστική εξέλιξη λόγω παρέμβασης των σωματείων, της Ομοσπονδίας και του Υπουργείου, σε σχέση με τον εργασιακό μεσαίωνα που επέβαλλε η Διοίκηση στους εργαζομένους πέραν του ενός έτους, αλλά δεν είναι αυτή που αναμενόταν.

Σχετικά στοιχεία διατίθενται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, www.sdmdei.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: