DEH

DEH

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Τι ειπώθηκε στο ραντεβού Παναγιωτάκη - Silchester, που ελέγχει το 13,8% της ΔΕΗ

Τι ειπώθηκε στο ραντεβού Παναγιωτάκη - Silchester, που ελέγχει το 13,8% της ΔΕΗ
Τα σχεδιά της και τα εναλλακτικά σενάρια ανέλυσε η δίοκηση της  ΔΕΗ στο μεγαλύτερο επενδυτή της    
Συνάντηση με  τους εκπροσώπους του Silchester Fund είχε ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Εμ.Παναγιωτάκης, καθώς το επενδυτικό σχήμα που έχει το 13,8% της ΔΕΗ, ζήτησε ενημέρωση για τα σχεδιά της δίοικησης μετά και την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για την Β Αξιολόγηση.
Το Silchester Fund έχει πάρει θέση σε σαφώς υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα της κεφαλαιοποίησης και είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά του η επιτυχής ανδιάρθρωση, ώστε να μειώσει και να μηδενίσει σε πρώτη φάση τις υποαξίες που διαθέτει.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η δίοικηση της ΔΕΗ ανέλυσε την στρατηγική της που εστιάζεται στους εξης τομείς:
- Τις προτάσεις για την ανάπτυξη επενδύσεων σε νέες λιγνιτικές μονάδες, που περιλαμβάνουν την συνεργασία με την CMEC στην Μελίτη 2.
Παράλληλα την επιμονή για τα δωρεάν δικαιώματα CO2 και άλλα κίνητρα για να προσελκυσθούν νέες επενδύσεις είτε αγορές σε λιγνιτικές μονάδες και να γίνει ομαλά η μετάβαση στην αλλαγή μείγματος της ενεργειακής πολιτικής σε σχέση με τις ΑΠΕ.
- Στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης των ποσοστών του ΑΔΜΗΕ και την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο, που θα  αποδώσουν στην ΔΕΗ 600 εκατ ευρώ, στοιχείο που θα της λύσει τα χέρια άμεσα το πρόβλημα ρευστότητας.
- Στην προετοιμασία για το market test των λιγνιτικών μονάδων με αναλυτική περιγραφή των δεδομένων στους Θεσμούς και νέες προτάσεις επ αυτών.
- Στην επεξεργασία αναλυτικών σεναρίων ακόμα και για την περίπτωση που σε ένα χρόνιο από τώρα οδηγηθούμε εκ των πραγμάτων σε πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων.
Σε μια τέτοια περίπτωση η δίοικηση της ΔΕΗ οφείλει να έχει προετοιμαστεί για να διατηρήσει μονάδες πρώτης τάξεως, που θα της επιτρέψουν να είναι παρούσα και ισχυρή την επόμενη μέρα, αν οδηγηθεί σε απώλεια χαρτοφυλακίου λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών.
Επίσης το σχέδιο ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών και τον προγραμματισμό για επέκταση στα Βαλκάνια.
Παράήλα προειδοποιεί ότι οι δημοπρασίες- ΝΟΜΕ δεν θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά στην μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στο 50%.
Τέλος ετοιμάζεται για τιτλοποίηση απαιτήσεων πελατών και επιθετικότερες πολιτικές απέναντι στις οφειλές άνω των 3000 ευρώ.

Στις αναμενόμενες θετικές βραχυπρόθεσμα εξελίξεις περιλαμβάνεται και συντελεσθείσα πρόοδος, που έχει σημειωθεί σε επίπεδο Κομισιόν για την πιστοποίηση της πώλησης του 24% του ΑΔΜΗΕ στην State Grid of China.
Σε αυτήν την κατεύθυνση όπως κατέγραψε από το Σάββατο 6/5/2017 το "W'', ο πρόεδρος κ. Εμ Παναγιωτάκης αναχωρεί για την Κίνα για επαφές σε κορυφαίο επίπεδο με τις κινέζικες επιχειρήσεις.

H θέση του Silchester

Τα 32 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν στο 13,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ αγοράστηκαν από το Silchester στο διάστημα από το 2010 έως το 2012.
Ειδικότερα, το βρετανικό fund εμφανίστηκε για πρώτη φορά με ποσοστό άνω του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ το 2010 όταν η αξία της μετοχής ήταν πάνω από τα 13 ευρώ.
Ακολουθεί το 2010 η απόκτηση ποσοστού 1,36% σε επίπεδα πάνω από τα 11 ευρώ, ενώ το 2011 το fund προχωρά σε μαζικές νέες αγορές αυξάνοντας το μερίδιό του στο 13,8% όταν η αξία της ΔΕΗ κυμαινόταν μεταξύ 4 και 6 ευρώ.
Με βάση τις συνολικές κινήσεις εκτιμάται ότι η μεσοσταθμική αξία κτήσης των μετοχών κυμαίνεται πάνω από τα 6 ευρώ.


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: