DEH

DEH

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Πρόσθετα μέτρα αν δεν αποδώσουν πώληση λιγνιτικών μονάδων και ΝΟΜΕ προβλέπει το "ενεργειακό" Μνημόνιο - Όλο το κείμενο

Πρόσθετα μέτρα αν δεν αποδώσουν πώληση λιγνιτικών μονάδων και ΝΟΜΕ προβλέπει το "ενεργειακό" Μνημόνιο - Όλο το κείμενο
Μέχρι τον Ιούνιο του 2018 η μεταβίβαση των μονάδων, με ευθύνη παρακολούθησης της διαδικασίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ Παραμένει στο τελικό κείμενο του Μνημονίου η αναφορά περί του ενδεχομένου λήψης πρόσθετων διαρθρωτικών μέτρων σε περίπτωση που οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, αλλά και η πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα ως προς τη μείωση του μεριδίου της επιχείρησης. Ωστόσο η σχετική παράγραφος δεν αναφέρει το ενδεχόμενο πώλησης υδροηλεκτρικών μονάδων ενώ προβλέπει ότι θα εισαχθεί μηχανισμός παρακολούθησης από τον Ιανουάριο του 2018. Σε ότι αφορά την πώληση λιγνιτικών μονάδων το τελικό κείμενο αναφέρει ότι έως τον Νοέμβριο θα πρέπει να έχει γίνει ο έλεγχος της αγοράς έως τον Νοέμβριο του 2017 και η ολοκλήρωση της πώλησης έως τον Ιούνιο του 2018 ενώ την ευθύνη της παρακολούθησης της όλης υπόθεσης θα έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ. Εκτεταμένη είναι η αναφορά στην οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ και το πρόγραμμα συλλογής των ληξιπρόθεσμων οφειλών όπως επίσης και η αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών. Το ελληνικό δημόσιο καλείται να ρυθμίσει τις οφειλές του προς τη ΔΕΗ έως το έλος του έτους ενώ σε ότι αφορά τα ΥΚΩ προβλέπεται ότι η ρύθμιση τους δηλαδή η ανάκτηση τους από τη ΔΕΗ θα γίνει έως το 2022. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενη αύξησε των λογαριασμών του ρεύματος θα μοιραστεί σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αναλυτικά το κείμενο του Μνημονίου για την ενέργεια έχει ως εξής: Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείες και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειώσουν τα μονοπωλιακά βάρη και τις ανεπάρκειες, να προωθήσουν την καινοτομία, να ευνοήσουν την ευρύτερη υιοθέτηση των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου και να επιβεβαιώσουν τη μεταφορά των οφελών, όλων αυτών των αλλαγών, στους καταναλωτές. Διαρθρωτικά μέτρα σχετικά με την παραγωγική ικανότητα λιγνίτη Οι ελληνικές αρχές ως προαπαιτούμενη δράση θα προτείνουν τα διαρθρωτικά μέτρα που θα εκτελεστούν χωρίς επιφυλάξεις, σε συμμόρφωση με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκοί Δικαστηρίου σε σχέση με τις αποφάσεις C (2008) 824 και C (2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον λιγνίτη. Οι ακόλουθες αρχές, οι οποίες θα εγκριθούν από την ΚΥΣΟΙΠ ως προαπαιτούμενη δράση θα ισχύουν παράλληλα με τα διαρθρωτικά μέτρα που αφορούν την ικανότητα παραγωγής από λιγνίτη: Α) Τα μέτρα συνίστανται στην εκποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔΕΗ σε υφιστάμενους ή νέους εναλλακτικούς προμηθευτές και άλλους επενδυτές. Β) Η ΔΕΗ δεν θα έχει καμία συμμετοχή ή σύνδεσμο, συμπεριλαμβανομένης της προνομιακής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με οποιαδήποτε εκχωρούμενη οντότητα. Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική της Επιτροπής σε ότι αφορά τη συγκέντρωση, ο αγοραστής ή οι αγοραστές: • θα είναι ανεξάρτητο από τη ΔΕΗ και τις θυγατρικές της επιχειρήσεις · • θα διαθέτει τους οικονομικούς πόρους, αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και κίνητρο να διατηρήσει και να αναπτύξει τη μεταβιβασθείσα παραγωγική ικανότητα ως βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή σε σχέση με τη ΔΕΗ και άλλους ανταγωνιστές · • δεν θα είναι πιθανό να δημιουργήσει, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, προβλήματα ανταγωνισμού ούτε να δημιουργήσει κινδύνους καθυστέρησης σε ότι αφορά την εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων. Γ) Η εκποίηση θα αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔΕΗ. Το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί σε τεχνικές συζητήσεις με την Επιτροπή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις για τον λιγνίτης. Η εκποίηση θα έχει ισοδύναμα οικονομικά χαρακτηριστικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ από λιγνίτη, ιδίως όσον αφορά την αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής, αντανακλώντας την ανάθεση και τον παροπλισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Δ) Τα μέτρα θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ανταγωνισμού. Θα οριστικοποιηθούν μέσω της υποβολή της συμφωνηθείσας δεσμευτικής ανάληψης υποχρεώσεων από την Ελληνική Δημοκρατία προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως βασικό παραδοτέο μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 και υλοποιήθηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2018. NOME και πιθανά πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα Οι δημοπρασίες NOME θα συνεχιστούν, με τις δημοπρατούμενες ποσότητες να προσαρμόζονται σύμφωνα με τον μηχανισμό παρακολούθησης, έτσι ώστε, σε συνδυασμό με τα εγκριθέντα διαρθρωτικά μέτρα, να εξασφαλίσουν τους συμφωνημένους στόχους μείωσης των μεριδίων αγοράς για τη ΔΕΗ, όπως ορίζονται στο MOU. Με στόχο της συνεχιζόμενης μείωσης, σταδιακά, του μεριδίου αγοράς της λιανικής και της χονδρικής της ΔΕΗ κάτω του 50% με βιώσιμο και μόνιμο τρόπο, την προώθηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την αφαίρεση των στρεβλώσεων: 1. Οι ελληνικές αρχές θα ολοκληρώσουν την πώληση και θα ξεκινήσουν την παράδοση του 8% του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του 2015 στο διασυνδεδεμένο σύστημα (προαπαιτούμενη δράση). 2. Η ΡΑΕ θα αποφασίσει, σύμφωνα με την απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ σε ότι αφορά το Σχέδιο Δράσης για τα ΝΟΜΕ, i) τις πρόσθετες ποσότητες προς δημοπρασία, οι οποίες πρέπει να είναι ίσες με την ετήσια στοχοθετημένη μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική, δηλαδή 12% για το 2017 πολλαπλασιασμένο με τον συνολικό όγκο του διασυνδεδεμένου συστήματος το 2016, ii) τον αριθμό των δημοπρασιών που πρέπει ακόμη να δρομολογηθούν το 2017 προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και iii) τις ποσότητες ανά δημοπρασία (προαπαιτούμενη δράση). 3. Ο νόμος 4389/2016 θα τροποποιηθεί αναφορικά με την τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών (προαπαιτούμενη δράση), ώστε τον Ιούνιο κάθε έτους, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2017, οι ελληνικές αρχές να αναθεωρούν την τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών με βάση τις πρότασης της ΡΑΕ, ενσωματώνοντας (i) τις τιμές του CO2 όπως ορίζονται από το νόμο 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4393/2016, και (ii) τα ενημερωμένα στοιχεία για τη ΔΕΗ για το κόστος παραγωγής, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προέκυψε από την αρχική αποτίμηση της τιμής. Επιπλέον, ως προαπαιτούμενη δράση, το Σχέδιο Δράσης του ΚΥΣΟΙΠ και η νομοθεσία για τα ΝΟΜΕ θα τροποποιηθούν αναλόγως προκειμένου: 4. Να τροποποιηθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης, ώστε να ληφθούν οι διορθωμένες ποσότητες στο S+1 σε περίπτωση απόκλισης από το στόχο που διαπιστώνεται στο εξάμηνο. Η πρώτη άσκηση παρακολούθησης θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2017. 5. Εισάγετε αναθεώρηση του μισού του 8% που πωλήθηκε το 2016 (δηλ. 4% του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2015), με φυσικές παραδόσεις, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του 2017, διασφαλίζοντας τη συνέχεια μεταξύ των παραδόσεων, αποφεύγοντας τις διακοπές. Για το 2018 και το 2019, το 6% και το 9% των ποσοτήτων που πωλήθηκαν αντιστοίχως το 2017 και το 2018 θα μεταφερθούν, με φυσικές παραδόσεις που αρχίζουν τον Δεκέμβριο κάθε αντίστοιχου έτους. Βασισμένο στα ανωτέρω, οι συνολικές ποσότητες ΝΟΜΕ για το 2017, το 2018 και το 2019 θα αντιστοιχούν σε 16%, 19% και 22%, εκτός αν προσαρμοσθούν έγκαιρα από το προαναφερόμενο μηχανισμό προσαρμογής στο S + 1. 6. να εισαγάγει παράλληλα την εξαμηνιαία εκτίμηση των επιπτώσεων τον Ιανουάριο του 2018 (Βασικό παραδοτέο) και κάθε επόμενου εξαμήνου αξιολόγηση από τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς λαμβάνοντας υπόψη την προθεσμιακή αγορά του Target Model και, όταν είναι πλήρως εφαρμοσμένα, τα διαρθρωτικά μέτρα για το λιγνίτη, τα οποία θα αξιολογήσουν (i) ενδεχόμενη προσαρμογή του μηχανισμού NOME, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του μηχανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα εφαρμοζόμενα διαρθρωτικά μέτρα και Ii) την ενδεχόμενη ανάγκη να υιοθετηθούν πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου παραγωγής της ΔΕΗ. 7. Ο ΛΑΓΗΕ παρέχει πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα των δημοπρασιών, και τις επαναπωλήσεις στη δευτερογενή αγορά, καθώς και τα μερίδια αγοράς ανά παίκτη, σε μηνιαία βάση. Οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ Ως προαπαιτούμενη δράση οι ελληνικές αρχές και η ΔΕΗ θα συμφωνήσουν με τους Θεσμούς ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ. Αυτό το σχέδιο δράσης θα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη συλλογή καθυστερούμενων οφειλών και τη μη συσσώρευση και θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον (i) χρονοδιάγραμμα για την εκκαθάριση όλων των καθυστερούμενων οφειλών του δημόσιου τομέα μέχρι το τέλος του 2017, (ii) λεπτομερές σχέδιο για το πώς να αντιμετωπίσει το θέμα της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας, (iii) μια διαδικασία προσφυγής κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών Σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που εκδίδεται από τη ΡΑΕ και την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών όπως ορίζονται από το νόμο, iv) σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη έξυπνων και ενδεχομένως προπληρωμένων μετρητών και (v) ανασκόπηση της συχνότητας των λογαριασμών. Επιπλέον, ως προαπαιτούμενη δράση, οι ελληνικές αρχές και οι Θεσμοί θα συμφωνήσουν έναν οδικό χάρτη για να καθαρίσει το συσσωρευμένο έλλειμμα των ΥΚΩ για τη ΔΕΗ. Μετά από σύσταση της ΡΑΕ, το επίπεδο των ΥΚΩ θα προσαρμοστεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο), έτσι ώστε το συσσωρευμένο έλλειμμα για τη ΔΕΗ να εξαλειφθεί μετά από ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα είναι κατάλληλο τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για τους καταναλωτές, και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τον Δεκέμβριο του 2022. ΑΔΜΗΕ Μετά την εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ για την πώληση της τουλάχιστον του 20% του ADMIE σε στρατηγικό επενδυτή και τον προσδιορισμό του στρατηγικού επενδυτή που θα αγοράσει το 24% του ΑΔΜΗΕ, (i) η ΔΕΗ και ο στρατηγικός επενδυτής θα υπογράψουν τη Συμφωνία Αγοράς του 24% του ΑΔΜΗΕ (προαπαιτούμενη δράση). Η Συμφωνία Μετόχων θα υπογραφεί πριν από το κλείσιμο. Μέχρι τα μέσα Απριλίου 2017, (ii) Η ΔΕΗ θα συνεισφέρει 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ στην HoldCo, (iii) η HoldCo θα προχωρήσει στην επίσημη κατάθεση του ενημερωτικού δελτίου στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Iv) η συναλλαγή θα κοινοποιηθεί επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έλεγχο σε ότι αφορά τον κανονισμό των συγκεντρώσεων (βασικά παραδοτέα). Εάν οι Θεσμοί, μετά από διαβουλεύσεις με τις ελληνικές αρχές, διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος έως τον Μάιο του 2017, ιδίως σε σχέση με την αγορά από τον στρατηγικό επενδυτή, η Ελληνική Δημοκρατία, σε συμφωνία με τους Θεσμούς θα προκηρύξει διαγωνισμό για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του 100% των μετοχών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ θα ιδιωτικοποιηθεί πλήρως εντός του 2017. Μηχανισμός Επάρκειας Οι ελληνικές αρχές θα διαβιβάσουν, ως προαπαιτούμενη δράση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη νέα μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ και, μέχρι τον Ιούνιο του 2017, να ενημερώσει εκ των προτέρων για ένα νέο μηχανισμό επάρκειας (βασικό παραδοτέο), αντικαθιστώντας τον προσωρινό που λήγει τον Απρίλιο του 2017, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή και περιβαλλοντική νομοθεσία. Ειδικότερα, ο μηχανισμός επάρκειας θα πρέπει να βασίζεται σε μια ανταγωνιστική διαδικασία κατανομής. Vi. Οι ελληνικές αρχές θα εφαρμόσουν την αναθεωρημένη νομοθεσία σχετικά με το λογαριασμό ΑΠΕ εφαρμόζοντας τον μηχανισμό προσαρμογής για το Δεκέμβριο του 2016 με τις προσαρμογές που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2017, όπως ορίζεται στη νομοθεσία που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2016 (προαπαιτούμενη δράση). Τριμηνιαία εφαρμογή του μηχανισμού προσαρμογής, όπως προβλέπεται στην οδηγία θα πραγματοποιηθεί το 2017, όπως προβλέπεται στο TMU. Vii. Μετά την υιοθέτηση από την ΡΑΕ των τιμολογίων διανομής φυσικού αερίου, υιοθέτηση της νομοθεσίας για τον περαιτέρω διαχωρισμό της προσφοράς και της διανομής και την αναθεώρηση του προγράμματος απελευθέρωσης του Οκτώβριου του 2016, η ΡΑΕ θα παρακολουθεί την εκτέλεση των εγκριθέντων από τη νομοθεσία, τη ρύθμιση και το άνοιγμα της αγοράς, καθώς και τον αντίκτυπό της στις επενδύσεις. Aποτελεσματικός ανταγωνισμός Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017, το ΚΥΣΟΙΠ, μετά από γνώμη της RAE και με βάση επίσης την έκβαση της τεχνικής βοήθειας, θα υιοθετήσει ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο (2017-2020) ενσωματώνοντας ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης, το οποίο θα οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στην πλήρη συμμόρφωση της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου με τις διατάξεις των κοινοτικών κωδίκων δικτύου, αλλά δεν θα περιορίζεται στον Κώδικα Δίκτυα Διαλειτουργικότητας, Χωρητικότητα Μηχανισμών Κατανομής και Εξισορρόπησης και τον τρόπο με τον οποίο απαιτείται η ΑΜ. Οι πλατφόρμες θα αναπτυχθούν ή / και θα αγοραστούν (βασικό παραδοτέο). Ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξάλειψη των εναπομεινάντων εμποδίων στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις αγορές χονδρικής και λιανικής, τη διαχείριση και την προώθηση των διασυνδέσεων, προωθώντας τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, επεκτείνοντας το δίκτυο διανομής και μεταφοράς και τη δημιουργία μιας πλατφόρμας εξισορρόπησης και ανταλλαγής αερίου. Ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει επίσης όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξάλειψη όλων υφιστάμενων συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ της ΔΕΠΑ και των εταιρειών εφοδιασμού ΕΠΑ με ιδιαίτερη αναφορά στη σύνθεση των μετόχων, τα δικαιώματα διαχείρισης, τα δικαιώματα αρνησικυρίας, και προνομιακές πληροφορίες. Ένα σχέδιο οδικού χάρτη θα υποβληθεί στα θεσμικά όργανα μέχρι τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο). Η πρώτη δημοπρασία στο πλαίσιο της αναθεωρημένης απελευθέρωσης φυσικού αερίου όπως έχει εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί (προαπαιτούμενη δράση) με τριμηνιαίες δημοπρασίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί για το 2017 θα ανέρχεται στο 16% της ετήσιας προσφοράς αερίου προς τους πελάτες της ΔΕΠΑ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αι η ΡΑΕ θα παρέχουν στους Θεσμούς, μετά από κάθε δημοπρασία, έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματά τους. Viii. Μέχρι τον Απρίλιο του 2017, οι αρχές: (i) θα εφαρμόσουν το νέο πλαίσιο για την υποστήριξη των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης παράγωγης νομοθεσίας και ολοκλήρωσης των πιλοτικών δημοπρασιών για τα φωτοβολταϊκά. Η πλήρης διαδικασία δημοπράτησης θα καθοριστεί και θα κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή · (Ii) να παράσχει ένα συμφωνημένο και επικυρωμένο σχέδιο συμμόρφωσης με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 2016 σχετικά με τον συμψηφισμό των καθυστερούμενων οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή της αγοράς και να αρχίσει την εφαρμογή του · (Iii) υλοποίηση των δεσμεύσεων που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της απόφασης έγκρισης σχετικά με την προσωρινή Επανεξέταση του ανώτατου ορίου για τις τιμές των δευτερευόντων αποθεμάτων, διαθεσιμότητα ενέργειας, μέθοδοι που βασίζονται στην αγορά για το τριτογενές απόθεμα). Ix. Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού 2015/1222 της ΕΕ για τη θέσπιση ενός Κατευθυντήρια γραμμή για την κατανομή δυναμικότητας και τη διαχείριση συμφόρησης (CACM) και το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας να τεθεί σε ισχύ το 2017, η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει τα απαραίτητα βήματα για την ένταξη της αγοράς της επόμενης ημέρας και της ενδοημερήσιας αγοράς και τη δημιουργία αγοράς εξισορρόπησης (μοντέλο-στόχος). Ο ΛΑΓΗΕ ενεργώντας ως διαχειριστής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την CACM και την εθνική νομοθεσία / αποφάσεις που θεσπίστηκαν το 2016, πρέπει να έχει όλους τους απαιτούμενους Κώδικες και τα τεχνικά μέσα για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις της CACM ή να διορίσει άλλο τρίτο μέρος για να εκτελέσει αυτές τις εργασίες. Οι αντίστοιχοι Κώδικες πρέπει να συνταχθούν από το ΛΑΓΗΕ και να εγκριθούν από τη ΡΑΕ. Ο ΑΔΜΗΕ θα ενεργεί ως φορέας εκμετάλλευσης της αγοράς εξισορρόπησης με βάση τον Κώδικα Εξισορρόπησης που θα εκπονήσει ο ΑΔΜΗΕ και θα εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Οι ελληνικές αρχές θα παράσχουν ως προαπαιτούμενη δράση έναν οδικό χάρτη για την έκδοση των αναγκαίων ρυθμιστικών αποφάσεων, την προσέγγιση που ακολουθήθηκε κατά τη σύνταξη των απαιτούμενων τεχνικών κωδίκων και τα βήματα για τη δημιουργία των τεχνικών εργαλείων (π.χ. Συστήματα) για την υλοποίηση των αγορών ενδοημερήσια, προθεσμιακή και εξισορροπητικής κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 (βασικά παραδοτέα). Ειδικότερα, για τη σύζευξη της αγοράς την επόμενη ημέρα (Italy Greece και Βουλγαρία-Ελλάδα), η Ελλάδα θα ενταχθεί στο σχέδιο σύνδεσης της αγοράς της ΕΕ το Δεκέμβριο 2017 (βασικό λειδί). Όσον αφορά τις αγορές εξισορρόπησης, το σχέδιο κώδικα για την αγορά εξισορρόπησης θα προετοιμαστεί έως το Σεπτέμβριο του 2017. Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται από το SRSS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή όλων των μεταρρυθμίσεων της αγοράς ενέργειας

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: