DEH

DEH

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020

"Πράσινη" συμφωνία ΔΕΗ-Energean

 

Χ. Φλουδόπουλος


Μπορεί ακόμη να μην έχει προκύψει η λύση για τη διάσωση του Πρίνου από την κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού στη βιομηχανία πετρελαίου διεθνώς, ωστόσο οι σχεδιασμοί που είναι απαραίτητοι προκειμένου να έχει νόημα η συνέχιση της μοναδικής μέχρι σήμερα παραγωγικής δραστηριότητας στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου της Energean προς τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Ισραήλ σχετικά με τις επιχειρηματικές εξελίξεις στη διάρκεια

του 9μήνου (Trading and Operational Statement), η εταιρεία έχει έλθει σε συμφωνία με την ΔΕΗ για την κάλυψη του 100% των αναγκών σε ηλεκτρισμό των θαλασσίων εξεδρών του Πρίνου και των υποστηρικτικών χερσαίων εγκαταστάσεων στη Νέα Καρβάλη Καβάλας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, αφού αντιστοιχεί σε μείωση κατά 25.000 τόνους εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, μηδενίζοντας τις εκπομπές ρύπων στο πλαίσιο του Scope 2 (εκπομπή ρύπων από την κατανάλωση ενέργειας) και συνολικά κατά 45% τους ρύπους στα Scope 1 (άμεσες εκπομπές ρύπων) και Scope 2.

Η Energean έχει δεσμευθεί για συνολικά μηδενικούς ρύπους έως το 2050 και με τη συμφωνία αυτή πραγματοποιείται ένα πρώτο βήμα στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού για μείωση ρύπων κατά 70% εντός μιας τριετίας σε σχέση με το 2019 ως έτος αναφοράς. 

Μάλιστα, στη δήλωσή του που συνοδεύει την χρηματιστηριακή ανακοίνωση, ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, αναφέρει ότι "εξετάζουμε την προοπτική να εφαρμόσουμε αυτή την στρατηγική σε όλα τα κοιτάσματα που θα λειτουργούμε μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Edison E&P". 

Στις προθέσεις της Energean είναι και η εξέταση της δυνατότητας αποθήκευσης ρύπων ειδικά από τα παλαιότερα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που ο όμιλος θα διαθέτει μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.  

Υπενθυμίζεται ότι προ μηνός η Energean εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον στο πλαίσιο του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στην Καβάλα, με την διοίκηση της εταιρείας να δηλώνει ότι projects όπως αυτό αποτελούν μονόδρομο για την διατήρηση του Πρίνου εν λειτουργία.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και το "πρασίνισμα" του κοιτάσματος που το 2021 συμπληρώνει 40 χρόνια παραγωγής και για τη διάσωση του οποίου η Energean έχει υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο τελεί υπό συζήτηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν. 

Σημειώνεται ότι στα βασικά σημεία των εξελίξεων του 9μήνου του 2020, η εταιρεία μεταξύ άλλων σημειώνει την κατά 85% ολοκλήρωση του project ανάπτυξης του κοιτάσματος Karish στο Ισραήλ με προγραμματισμό για έναρξη παραγωγής αερίου στο δ΄ τρίμηνο του 2021, την αύξηση των συνολικών βεβαιωμένων και δυνητικών αποθεμάτων που, συμπεριλαμβανομένης της Edison E&P , φθάνουν πλέον τα 850 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου (περίπου το 70% σε αέριο) καθώς και τις πολύ θετικές αξιολογήσεις από διεθνείς οίκους ("A" από MSCI και "Outperformer" από Sustainalytics) των επιδόσεων της Energean σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance - ESG). 

Τέλος, στο 9μηνο η pro forma παραγωγή του ομίλου διαμορφώθηκε στις 50 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, τα έσοδα στα 252 εκατ. δολάρια, ενώ στα 94 εκατ. δολάρια διαμορφώθηκαν οι λειτουργικές ταμειακές ροές. 

www.capital.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: