DEH

DEH

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Ερώτηση Θεοχάρη για τα τιμολόγια της ΔΕΗ

Τις σημαντικές ανατιμήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της μη εκκαθάρισης των ποσών για  Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) που αφορούν την περίοδο 2012-2015, στις οποίες προτίθεται να προβεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) ζητώντας να της καταλογιστούν 700 εκατομμύρια ευρώ
αναδεικνύει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης.
Ο κ. Θεοχάρης ρωτά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
-Για ποιον λόγο η ΔΕΗ Α.Ε. προτίθεται να προβεί σε αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος με βάση υψηλές τιμές υγρών καυσίμων τη στιγμή που το κόστος πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 60% σε σχέση με τα έτη 2011-2013;
-Υφίσταται πρόθεση για αλλαγή του τρόπου χρέωσης για τις ΥΚΩ ώστε αφενός να γίνει δικαιότερη κατανομή των οικονομικών βαρών και αφετέρου να πάψει να εκλαμβάνεται ως φόρος ή τέλος;
-Με ποιον τρόπο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε την στρέβλωση στην αυξημένη συνολική χρέωση καταναλωτών που υπερβαίνουν τις 2.000 kwh για μόλις λίγες επιπλέον kwh; Προτίθεστε να διορθώσετε την εν λόγω προβληματική χρέωση με νομοθετική πρωτοβουλία;
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Αθήνα, 24.4. 2017
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: "Υπέρογκες Αυξήσεις στα Τιμολόγια Ηλεκτρικού Ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε."
Σε σημαντικές ανατιμήσεις των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος λόγω της μη εκκαθάρισης των ποσών για  Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) που αφορούν την περίοδο 2012-2015 προτίθεται να προβεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) σύμφωνα με την από 20/4/2017 ανακοίνωση της. Ειδικότερα, η δημόσια επιχείρηση  ζητά να της καταλογιστούν 700 εκατομμύρια ευρώ ως ΥΚΩ στην βάση της λογικής ότι είχε αναλάβει εξολοκλήρου, χωρίς να αποζημιωθεί την εν λόγω περίοδο, τα κόστη για επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες όπως πετρέλαιο, στα μη διασυνδεδεμένα νησιά ώστε να μην υπάχει απόκλιση στην τιμή του ρεύματος με την ηπειρωτική χώρα.
Η ΔΕΗ Α.Ε. εμφανίζεται να διεκδικεί αναιτιολόγητα το ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ καθώς η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έχει αποφανθεί για το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούται η επιχείρηση  για τα έτη 2011 έως και 2013 έπειτα από σχετική διενέργεια ελέγχου, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη καθοριστεί τα ποσά που οφείλει να εισπράξει για τα τα έτη 2014, 2015 και 2016. Ειδικότερα, η ΔΕΗ Α.Ε. διεκδικεί αυξημένο ποσό για τις ΥΚΩ το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα ελληνικά νησιά την περίοδο 2011-2013, όπως προκύπτει από την μέση τιμή πετρελαίου brent που ανέρχονταν σε περίπου 111 δολλάρια, αντί της είσπραξης ποσού με βάση τα πραγματικά κόστη πετρελαίου ανά έκαστο επόμενο έτος.
Και τούτο διότι, σε αντιδιαστολή με το εγκεκριμένο ποσό των 783 εκατομμυρίων ευρώ για ΥΚΩ που αφορά το έτος 2013, τα προσεχή έτη η μείωση του κόστους αγοράς πετρελαίου όπως εμφαίνεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ΔΕΗ Α.Ε.  έχει δημιουργήσει οικονομικό όφελος στην επιχείρηση της τάξης των 460 εκατομμυρίων ευρώ. Τουτέστιν, η ΔΕΗ Α.Ε. εντελώς αυθαίρετα εμφανίζεται να διεκδικεί την είσπραξη 700 εκατομμυρίων ευρώ για ΥΚΩ σε σχέση με τα κόστη πετρελαίου στην βάση του έτους 2013.  
Σημειωτέον δε ότι οι επιπλέον χρεώσεις για τις ΥΚΩ, για δομές αλληλεγγύης και νησιά που επιβαρύνουν τους οικιακούς καταναλωτές καθορίζονται όχι από την ΡΑΕ αλλά με Νόμο ο οποίος ορίζει την χρέωση ανά είδος καταναλωτή με συνέπεια να αυξάνονται υπέρογκα τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΡΑΕ στην από 20/4/2017 ακρόαση του ενώπιον των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τα πεπραγμένα της Αρχής την περίοδο 2014-2016.
Εξίσου επιβαρυντική για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε. είναι η αυξημένη χρέωση για όλη την ενέργεια καταναλωτών που υπερβαίνουν τις  2.000 kwh το τετράμηνο ακόμη και εάν ένα νοικοκυριό έχει υπερβεί το όριο μόλις κατά 2 kwh οδηγώντας ταυτόχρονα και σε αύξηση των ΥΚΩ λόγω κλιμακωτής χρέωσης.
Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
-    Για ποιόν λόγο η ΔΕΗ Α.Ε. προτίθεται να προβεί σε αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ η οποία αναμένεται να επιβαρύνει τους καταναλωτές μέσω των χρεώσεων ΥΚΩ με βάση υψηλές τιμές υγρών καυσίμων τη στιγμή που το κόστος πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 60% σε σχέση με τα έτη 2011-2013;
-    Πως εξηγείτε ότι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) δεν έχουν προχωρήσει σε εκκαθάριση των ποσών που αφορούν τις ΥΚΩ;
-    Υφίσταται πρόθεση για αλλαγή του τρόπου χρέωσης για τις ΥΚΩ ώστε αφενός να γίνει δικαιότερη κατανομή των οικονομικών βαρών και αφετέρου να πάψει να εκλαμβάνεται ως φόρος ή τέλος; Εάν ναι, προτίθεστε να εισάγετε σχετική τροπλογία και ποιά τα χρονοδιαγράμματα;
-    Υπάρχει σχεδιασμός για κάλυψη των χρεώσεων για τις ΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών ώστε να εξαλειφθεί η επιβάρυνση στα τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε.;
-    Με ποιόν τρόπο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε την στρέβλωση στην αυξημένη συνολική χρέωση καταναλωτών που υπερβαίνουν τις 2.000 kwh για μόλις λίγες επιπλέον kwh; Προτίθεστε να διορθώσετε την εν λόγω προβληματική χρέωση με νομοθετική πρωτοβουλία;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: